東京大学社会科学研究所所蔵特殊コレクション一覧 (試行)

社会科学研究所所蔵特殊資料

ポーランド法コレクション


全国でも有数のポーランド法律関係のコレクションです。東海大学元教授・鈴木輝二氏の蒐集した資料の一部も含んでいます。

から

タイトル関連情報 出版者 編著者 件名等 ISBN 巻次 年次 請求記号 資料ID 図雑区分
Przeniesienie własności nieruchomości / Edward Drozd Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Drozd, Edward Land titles -- Registration and transfer -- Poland Ia:4506:2 6510629923 図書
Wybrane problemy przeobrażeń społecznych Górnego Śląska : praca zbiorowa / pod redakcją Janusza Sztumskiego i Jacka Wodza Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawn. Polskiej Akademii Nauk Sztumski, Janusz. Wódz, Jacek. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Filozofii i Socjologii Silesia 8304020726 Ia:0205:15 6510628339 図書
Prawo o prasie : zbiór przepisów dotyczących prasy w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej / Maksymilian Lityński i Krystyna Stępińska Kraków : Wydawn. Literackie Lityński, Maksymilian. Stępińska, Krystyna Press law -- Poland Ia:8399:1 6510630723 図書
Problematyka prawna nieruchomości : literatura, orzecznictwo Sądu Najwyższego, objaśnienia : według stanu prawnego na dzień 30. 11. 1975 r. / Marek Gintowt, Stanisław Rudnicki Wyd. 2., poprawione i uzup Warszawa : Wydawn. Prawnicze Gintowt, Marek. Rudnicki, Stanisław Real property -- Poland. Land tenure -- Law and legislation -- Poland Ia:4506:3 6510629931 図書
Komentarz do kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz do ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń : stan prawny na dzień 1 października 1973 r. / Mieczysław Siewierski ... [et al.] Warszawa : Wydawn. Prawnicze Siewierski, Mieczysław Contraventions. Criminal procedure -- Poland Ia:4002:8 6510628347 図書
Elementy prawa / Jerzy Wiszniewski Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Wiszniewski, Jerzy Law -- Poland. Law -- Philosophy Ia:4002:9 6510629949 図書
Na drodze do reformy konstytucji Warszawa : Nakładem Głosu Prawdy Makowski, Wacław Poland -- Constitutional law Ia:2602:12 6510629071 図書
Prawo karne : część szczególna : zagadnienia wybrane / Olgierd Chybiński, Włodzimierz Gutekunst, Witold Świda ; pod redakcją Witolda Świdy Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Chybiński, Olgierd. Gutekunst, Włodzimierz. Świda, Witold Ia:4202:6 6510628362 図書
XXV lat wymiaru sprawiedliwości PRL / [redaktor, Stanisław Jabłoński] Warszawa : Wydawn. Prawnicze Jabłoński, Stanisław Justice Administration of -- Poland. Courts -- Poland. Courts -- Officials and employees -- Poland Ia:4102:9 6510630731 図書
Wstęp do nauki prawa konstytucyjnego / Zdzisław Jarosz, Sylwester Zawadzki Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Jarosz, Zdzisław. Zawadzki, Sylwester Constitutional law -- Poland Ia:2602:13 6510629089 図書
Prawo ubezpieczeń majątkowych i osobowych / Zygmunt K. Nowakowski, Andrzej Wąsiewicz Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Nowakowski, Zygmunt Konrad. Wąsiewicz, Andrzej Insurance law -- Poland Ia:1380:3 6510629956 図書
O jedność ruchu związkowego w Polsce : materiały z Ogólnopolskiego Spotkania Związkowców, Bytom, 24-25 listopada 1984 r Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych Ogólnopolskie Spotkanie Związkowców (1984 : Bytom, Poland). Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych -- Congresses. Labor unions -- Poland -- Congresses 832020464X Ia:2204:11 6510629097 図書
Kultura prawna i dysfunkcjonalności prawa / autorzy tomu 1, Jolanta Jablońska-Bonca ... [et al.] Warszawa : Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji Jabłońska-Bonca, Jolanta. Banaszkiewicz, Bolesław. Uniwersytet Warszawski. Wydział Prawa i Administracji Law -- Philosophy. Sociological jurisprudence. Culture and law. Law and ethics t. 1 P:4104:118:1 6510630749 図書
Kultura prawna i dysfunkcjonalności prawa / autorzy tomu 1, Jolanta Jablońska-Bonca ... [et al.] Warszawa : Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji Jabłońska-Bonca, Jolanta. Banaszkiewicz, Bolesław. Uniwersytet Warszawski. Wydział Prawa i Administracji Law -- Philosophy. Sociological jurisprudence. Culture and law. Law and ethics t. 2 P:4104:118:2 6510630756 図書
Postępowanie karne : zarys części ogólnej / Stefan Kalinowski Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Kalinowski, Stefan Criminal procedure -- Poland Ia:4202:7 6510628370 図書
Rady narodowe i terenowe organy administracji państwowej / Krzysztof Chorąży ... [et al.] ; pod red. Jana Szreniawskiego Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej Chorąży, Krzysztof. Szreniawski, Jan 8322701020 Ia:2602:14 6510629980 図書
Konstytucja PRL po zmianach z 1976 r. / Wojciech Sokolewicz Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Sokolewicz, Wojciech Constitutional law -- Poland Ia:2602:18 6510630764 図書
Źródła prawa finansowego : wybór ważniejszych tekstów / praca zbiorowa pod redakcją Natalii Gajl Wyd. 2 zmienione Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Gajl, Natalia Ia:9807:1 6510629998 図書
Pod rządami wojennego prawa karnego Trzeciej Rzeszy : Górny Śląsk, 1939-1945 / Alfred Konieczny Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Konieczny, Alfred Criminal law -- Silesia Upper. World War 1939-1945 -- Law and legislation -- Silesia Upper. Race discrimination -- Law and legislation -- Silesia Upper. Race discrimination -- Law and legislation -- Germany Ga:4201:6 6510628388 図書
Cywilnoprawna ochrona godności pracowniczej / Jan A. Piszczek Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika Piszczek, Jan A. Labor laws and legislation -- Poland. Civil law -- Poland. Dignity Ia:4302:9 6510630004 図書
Ekspertyza sądowa : wybrane zagadnienia : praca zbiorowa / pod redakcją Jana Markiewicza Warszawa : Wydawn. Prawnicze Markiewicz, Jan. Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. Dra Jana Sehna w Krakowie Evidence Expert -- Poland 8321901034 Ia:4102:7 6510628396 図書
Związki zawodowe w służbie ludzi pracy : materiały z II krajowego spotkania związkowców z kierownictwem partii i rządu Warszawa, 23 Maja 1984 r Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych 8320203708 Ia:2204:12 6510629105 図書
Zasady współżycia społecznego w stosunkach pracy w PRL / Ludwik Krąkowski Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Krąkowski, Ludwik Labor laws and legislation -- Poland Ia:2205:1 6510628404 図書
Teoria państwa : skrypt dla studentów studiów prawniczych : opracowanie zbiorowe / pod redakcją Janusza Romula Poznań : Wydawn. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Romul, Janusz. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu State The. Political science P:2302:37 6510630012 図書
Gromadzkie rady narodowe w świetle badań empirycznych przed reformą / praca zbiorowa pod redakcją Sylwestra Zawadzkiego Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Zawadzki, Sylwester. Instytut Nauk Prawnych (Polska Akademia Nauk) Soviets -- Poland Ia:2602:15 6510630020 図書
Rzecz o nauce prawa międzynarodowego / Manfred Lachs Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawn. Polskiej Akademii Nauk Lachs, Manfred, 1914-. Instytut Państwa i Prawa (Polska Akademia Nauk) International law -- Study and teaching 8304024179 P:6301:63 6510628412 図書
Podstawowe prawa i obowiązki obywateli PRL w okresie budowy rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego / praca zbiorowa pod red. Adama Łopatki i Romana Wieruszewskiego Warszawa : Ksiąźka i Wiedza Łopatka, Adam. Wieruszewski, Roman Constitutional law -- Poland. Personality. Law and socialism Ia:4002:20 6510629121 図書
Referendum w świecie współczesnym / Eugeniusz Zieliński Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawn. Polskiej Akademii Nauk Zieliński, Eugeniusz Referendum A:2802:20 6510630038 図書
Organizacja społeczeństwa socjalistycznego w Polsce / opracowanie zbiorowe pod redakcją Adama Łopatki Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Łopatka, Adam Ia:2302:7 6510630046 図書
Prawo autorskie / Jan Błeszyński Wyd. 2 Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Błeszyński, Jan Copyright -- Poland 8301067632 Ia:4604:1 6510628438 図書
Prawo wywłaszczeniowe : Ustawa z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości : komentarz według stanu prawnego na dzień 31 maja 1975 r. / Walenty Ramus [Wyd. 4] Warszawa : Wydawn. Prawnicze Ramus, Walenty Eminent domain -- Poland Ia:4302:15 6510629139 図書
Kontrola administracji / Olga Bujkowa, Jacek Jagielski, Jacek Lang Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Bujkowa, Olga. Jagielski, Jacek. Lang, Jacek M Auditing -- Poland 8323005540 Ia:3002:8 6510630053 図書
Społeczna geneza przestępczości : wokół teorii zróżnicowanych powiązań / Andrzej Siemaszko Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Siemaszko, Andrzej Criminology 8301006528 A:2114:7 6510630061 図書
Organizacja Układu Warszawskiego 1955-1975 : dokumenty i materiały / [komitet redakcyjny polskiego wydania, Stanisław Trepczyński ... [et al.]] Warszawa : Prasa-Książka-Ruch : Książka i Wiedza Trepczyński, Stanisław. Poland. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Warsaw Treaty Organization. Warsaw pact 1955 Ia:3102:5 6510630772 図書
Ustawa o zgromadzeniach : komentarz / Henryk Chmielewski, Lucjan Kaszczewski, Janina Wiącek Warszawa : Wydawn. Prawnicze Chmielewski, Henryk (1907-1970). Kaszczewski, Lucjan. Wiącek-Orłowska, Janina FREE:Wolność zgromadzeń -- interpretacja -- Polska. jhpk. FREE:Wolność zgromadzeń -- Polska -- legislacja. jhpk Ia:2480:3 6510628453 図書
Dopuszczalność czynności dewizowych w prawie PRL / Jan Skoczylas Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Skoczylas, Jan Foreign exchange -- Law and legislation -- Poland 8301000562 Ia:1202:3 6510630079 図書
Zagadnienia patologii społecznej / praca zbiorowa pod redakcją Adama Podgóreckiego Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Podgórecki, Adam Social problems. Poland -- Social conditions. FREE:Problemy społeczne. jhpk Ia:2102:4 6510628461 図書
Spór o parlament : w konstytuantach Francji i Włoch po drugiej wojnie światowej / Janina Zakrzewska Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Zakrzewska, Janina FREE:Francja. Parlement. FREE:Włochy. Parlamento. Camera dei deputati. jhpk. FREE:Prawo konstytucyjne -- Francja. jhpk. FREE:Prawo konstytucyjne -- Włochy. jhpk A:2780:2 6510630103 図書
Cudzoziemcy : praktyczny komentarz do ustawy o cudzoziemcach : tekst ustawy w wersjach: angielskiej i rosyskiej : inne akty prawne / Piotr Stachańczyk Warszawa : Wydawn. Zrzeszenia Prawników Polskich : Centrum Informacji Prawno-Finansowej Stachańczyk, Piotr 8387218650 Ia:9802:6 6510629147 図書
The dissemination of culture in Poland / Marcin Czerwiński ; [translated by Grace Shugar] Warsaw : Polonia Pub. House Czerwiński, Marcin Poland -- Popular culture. Education -- Poland Ia:0207:2 6510628495 図書
Przestępstwa i wykroczenia drogowe w prawie polskim / Aleksander Bachrach Wyd. 2 Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Bachrach, Aleksander Traffic violations -- Poland 8301003464 Ia:9818:1 6510630111 図書
Ustrój podmiotów gospodarczych w PRL : zbiór przepisów prawnych / Towasz Kwieciński, Roman Sowiński Poznań : Wydawn. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Kwieciński, Tomasz. Sowiński, Roman. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Government business enterprises -- Law and legislation -- Poland. Trade regulation -- Poland. Commercial law -- Poland. Export sales contracts -- Poland Ia:9802:4 6510628503 図書
Studia z prawa zobowiązań / [redaktor naukowy Zbigniew Radwański] Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Radwański, Zbigniew, 1924- Obligations. Ohanowicz Alfred 8301014695 Ia:4702:2 6510630129 図書
Prawo cywilne : zarys prawa rzeczowego / Stefan Grzybowski Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Grzybowski, Stefan Things Ia:4502:2 6510628511 図書
Zarys prawa rzeczowego / Jan Wasilkowski Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Wasilkowski, Jan Property -- Poland Ia:4502:7 6510630137 図書
Prawo cywilne : część ogólna / Seweryn Szer [3. wyd.] Warszawa : Wydawn. Prawnicze Szer, Seweryn Civil law -- Poland Ia:4502:3 6510628529 図書
Zarys teorii prawa cywilnego / Andrzej Stelmachowski Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN Stelmachowski, Andrzej Civil law -- Poland. Civil law 8387558036 Ia:4302:7 6510629154 図書
Prawo cywilne / Jerzy Wiszniewski Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Wiszniewski, Jerzy Civil law -- Poland Ia:0106:2 6510628537 図書
Prawo obrotu uspołecznionego / Stefan Buczkowski, Zygmunt Konrad Nowakowski [Wyd. 3] Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Buczkowski, Stefan. Nowakowski, Zygmunt Konrad A:1680:5 6510630145 図書
Kodeks karny i prawo o wykroczeniach wraz ze skorowidzem rzeczowym : ważniejsze ustawy szczególne / [akty prawne zebrała i opracowała Maria Kazimiera Piasecka] Wyd. 13 Warszawa : Wydawn. Prawnicze Poland. Piasecka, Maria Kazimiera Criminal law -- Poland Ia:4203:11 6510630798 図書
Systemy władz lokalnych w wybranych krajach europejskich / Wincenty Kawalec Warszawa : Książka i Wiedza Kawalec, Wincenty Local government -- Europe. Local government -- Europe Eastern. People's councils -- Europe Eastern A:3102:53 6510629162 図書
Psychopatia jako problem kryminologiczny / Jadwiga Kozarska-Dworska Warszawa : Wydawn. Prawnicze Kozarska-Dworska, Jadwiga Psychology Pathological. Criminal psychology P:4602:22 6510630160 図書
Postępowanie z młodzieżą w świetle norm prawa karnego w krajach socjalistycznych / pod redakcją naukową Wojciecha Michalskiego Warszawa : Wydawn. Prawnicze Michalski, Wojciech. Instytut Badania Prawa Sądowego Juvenile courts -- Europe Eastern. Juvenile justice Administration of -- Europe Eastern. Juvenile delinquency -- Europe Eastern 8321901395 A:2118:9 6510629170 図書
Historia prawa / Katarzyna Sójka-Zielińska Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Sójka-Zielińska, Katarzyna Law -- Europe -- History. Law -- History 8301027606 A:0106:10 6510630806 図書
Państwo stanu wyjątkowego : rzecz o systemie państwa i prawa Trzeciej Rzeszy / Franciszek Ryszka Wyd. 3., poprawione i uzup Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawn. Ryszka, Franciszek Germany -- Politics and government -- 1933-1945. Fascism 8304019930 Ga:2406:139 6510630178 図書
Historia prawa / Katarzyna Sójka-Zielińska Wyd. 4., zmienione Warszawa : Wydawn. Naukowe PWN Sójka-Zielińska, Katarzyna Law -- Europe -- History. Law -- History 8301111658 A:0106:10-2 6510630814 図書
Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Wojciech Góralczyk Wyd. 2 Warszawa : Pánstwowe Wydaw. Naukowe Góralczyk, Wojciech International law 8301002670 P:6301:64 6510630186 図書
Majątkowa ochrona dóbr osobistych / Janina Panowicz-Lipska Warszawa : Wydawn. Prawnicze Panowicz-Lipska, Janina Ia:4502:4 6510629196 図書
Walka PPR o nacjonalizację przemysłu / Janusz Wojciech Gołębiowski Warszawa : Książka i Wiedza Gołębiowski, Janusz Wojciech Industries -- Poland. Polska Partia Robotnicza -- History Ia:2901:3 6510630194 図書
Powszechna historia państwa i prawa / Michał Sczaniecki Wyd. 5 Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Sczaniecki, Michał Law -- History. State The. FREE:Państwo i prawo -- historia -- podręczniki akademickie. jhpk 8301058994 A:0106:11 6510630822 図書
Zagadnienia kontroli finansowo-gospodarczej przedsiębiorstw i zjednoczeń / praca zbiorowa pod redakcją Natalii Gajl Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawn. Polskiej Akademii Nauk Gajl, Natalia. Instytut Nauk Prawnych (Polska Akademia Nauk) Poland -- Industries -- Auditing and inspection A:1406:20 6510630202 図書
Odpowiedzialność cywilna prowadzącego na własny rachunek przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody (art. 435 k.c.) / Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska Warszawa : Wydawn. Prawnicze Lewaszkiewicz-Petrykowska, Biruta Strict liability -- Poland. Vis major Ia:4203:8 6510629204 図書
Powszechna historia państwa i prawa / Michał Sczaniecki ; opracowanie, Katarzyna Sójka-Zielińska Wyd. 7. zmienione Warszawa : Wydawn. Naukowe PWN Sczaniecki, Michał. Sójka-Zielińska, Katarzyna Law -- History. State The -- History 830111441X A:0106:11-2 6510630830 図書
Przekazywanie nieruchomości pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej / Walenty Ramus Warszawa : Wydawn. Prawnicze Ramus, Walenty Land titles -- Registration and tranfer -- Poland. Socialist property -- Poland Ia:4506:1 6510629212 図書
Odpowiedzialność cywilnoprawna jednostek projektowania za nienależytą jakość projektów inwestycyjnych / Marek Jakubek Poznań : Wydawn. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Jakubek, Marek Liability. Torts -- Poland. Investments -- Law and legislation -- Poland Ia:4702:4 6510630228 図書
Aktualne problemy socjalistycznego prawa wynalazczego : materiały międzynarodowego sympozjum zorganizowanego w dniach 14-15 października 1969 roku w Warszawie / pod redakcją Stefana Buczkowskiego Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawn. Polskiej Akademii Nauk Buczkowski, Stefan. Instytut Nauk Prawnych (Polska Akademia Nauk) Patent laws and legislation -- Communist countries -- Congresses A:4602:8 6510630236 図書
Jak obliczać podatek od wynagrodzeń i składkę na cele emerytalne : zasady i tabele potrąceń / Janusz Białobrzeski Wyd. nowe uzup Warszawa : Wydawn. Prawnicze Białobrzeski, Janusz Wages -- Taxation -- Law and legislation -- Poland. Fees Professional -- Poland. Pensions -- Law and legislation -- Poland. Payroll deductions -- Law and legislation -- Poland Ia:1302:1 6510630251 図書
Zarys prawa gospodarczego / Marek Madey, Andrzej Stelmachowski Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Madey, Marek. Stelmachowski, Andrzej Industrial laws and legislation -- Poland. Poland -- Economic policy -- 1945-1981 8301018852 Ia:1680:7 6510630293 図書
Odpowiedzialność majątkowa personelu sprzedającego : zobowiązanie łączne pracownika handlu / Lech Dzikiewicz Warszawa : Wydawn. Prawnicze Dzikiewicz, Lech Clerks. Government business enterprises -- Poland -- Employees. Liability Ia:3008:1 6510629220 図書
Prawna ochrona zabytków architektury w Polsce / Jan Piotr Pruszyński Warszawa : Wydawn. Prawnicze Pruszyński, Jan Piotr Monuments -- Conservation and restoration -- Law and legislation -- Poland Ia:3111:1 6510629246 図書
Wstęp do systemu prawa procesowego cywilnego / zbiór studiów pod redakcją Jerzego Jodłowskiego Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawn. Polskiej Akademii Nauk Jodłowski, Jerzy. Instytut Nauk Prawnych (Polska Akademia Nauk) Civil procedure -- Poland Ia:4302:10 6510630327 図書
Zarys prawa zobowiązań : część ogólna / Witold Czachórski Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Czachórski, Witold FREE:Zobowiązania Ia:4002:21 6510630335 図書
Wstęp do teorii prawa cywilnego / Andrzej Stelmachowski Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe Stelmachowski, Andrzej Civil law -- Poland. Civil law Ia:4302:8 6510629253 図書
Stan wojenny dlaczego-- / Wojciech Jaruzelski ; współpraca, Marek Jaworski, Włodzimierz Łoziński Warszawa : Polska Oficyna Wydawnicza BGW Jaruzelski, W. (Wojciech). Jaworski, Marek. Łoziński, Włodzimierz Poland -- Politics and government -- 1980-1989. Jaruzelski W. 8370663451 Ia:2479:1 6510630350 図書
Zagadnienia wynalazczości i ochrony własności przemysłowej : wiadomości podstawowe : praca zbiorowa / pod redakcją Stanisława Sołtysińskiego Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Sołtysiński, Stanisław Inventions -- Poland. Industrial property -- Poland A:4603:1 6510630368 図書
Dyscyplina pracy i zwolnienia od pracy : przepisy i komentarz : stan prawny na dzień 15 maja 1976 r. / Janina Kruszewska Warszawa : Wydawn. Prawnicze Kruszewska, Janina Labor discipline -- Poland. Employees -- Dismissal of -- Poland Ia:9811:4 6510630376 図書
Ubezpieczenia gospodarcze : ekonomika, organizacja, finanse / Antoni Banasiński Warszawa : Państwowe Wydawn. Ekonomiczne Banasiński, Antoni Insurance -- Poland. Insurance Government -- Poland 8320803039 A:1302:15 6510630392 図書
Prawna ochrona gruntów rolnych w procesie inwestycyjnym / Andrzej Wróbel Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawn. Polskiej Akademii Nauk Wróbel, Andrzej. Instytut Państwa i Prawa (Polska Akademia Nauk) Land use -- Law and legislation -- Poland. Agricultural laws and legislation -- Poland. Investments -- Law and legislation -- Poland 8304018489 Ia:0580:9 6510630400 図書
Konstytucja PRL po 30 latach obowiązywania w świetle doświadczeń konstytucjonalizmu europejskiego / pod redakcją K. Działochy i A. Patrzałek Wrocław : Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego Działocha, Kazimierz. Patrzałek, Aleksander. Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta FREE:Polen Verfassung Aufsatzsammlung. FREE:Europa Verfassungsrecht Aufsatzsammlung. FREE:Polen Verfassung Rechtsvergleich A:2601:34 6510629261 図書
Ochrona prawna naturalnego środowiska człowieka / Wacław Brzeziński [Wyd. 2] Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Brzeziński, Wacław Environmental law -- Poland. Environmental law Ia:2119:2 6510630418 図書
Prawo cywilne i handlowe obrotu międzynarodowego / Zygmunt Konrad Nowakowski [Wyd. 3] Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Nowakowski, Zygmunt Konrad Foreign trade regulation. Civil law. Commercial law 8301029005 Ia:4702:1 6510629287 図書
Polskie prawo administracyjne / Jerzy Służewski, Olga Bujko, Karol Sobczak Warszawa : Dział Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego Służewski, Jerzy. Bujkowa, Olga. Sobczak, Karol FREE:Prawo administracyjne -- Polska. jhpk Ia:3002:10 6510630426 図書
Wykonanie kary pozbawienia wolności wobec sprawców przestępstw nieumyślnych / Bogusław Janiszewski Warszawa : Wydawn. Prawnicze Janiszewski, Bogusław Punishment -- Poland. Criminal intent -- Poland. Negligence -- Poland 8321901107 Ia:4203:9 6510629295 図書
Problémy kodifikácie občianskeho práva v Československej Socialistickej republike a v Pol'skej L'udovej Republike : zborník prác učitel'ov Právnických fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave a Jagiellónskej univerzity v Krakove Bratislava : Slovenské Pedagogické Nakladateľstvo Law -- Study and teaching -- Czechoslovakia -- Slovak Republic. Bratislava. Univerzita. Právnická fakulta I:4302:1 6510631986 図書
Wzory aktów i innych dokumentów notarialnych : stan prawny na dzień 28 lutego 1971 r. / Władysław Chojnowski, Aleksander Jarzęcki [Warszawa] : Wydawn. Prawnicze Chojnowski, Władysław. Jarzęcki, Aleksander Notaries -- Poland Ia:4302:11 6510630442 図書
Administracja prawo orzecznictwo sądowe / Janusz Łętowski Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawn. Polskiej Akademii Nauk Łętowski, Janusz. Instytut Państwa i Prawa (Polska Akademia Nauk) Administrative law -- Poland. Administrative procedure -- Poland. Planning -- Law and legislation -- Poland 8304019736 Ia:3002:5 6510629329 図書
Prawo rodzinne / Seweryn Szer Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Szer, Seweryn Domestic relations -- Poland Ia:4404:5 6510630459 図書
IV. medzinárodná konferencia rodinného práva socialistických krajín, 27. septembra - 1. óktobra 1971 / [autori Jozef Földeš ... [et al.]] Bratislava : Slovenské pedagogické Nakladatel'stvo Medzinárodná konferencia rodinného práva socialistických krajín (4th : 1971 : Bratislava, Slovakia). Földeš, Jozef Domestic relations -- Communist countries -- Congresses I:4404:1 6510631994 図書
Historia doktryn politycznych i prawnych / Jan Baszkiewicz, Franciszek Ryszka Wyd. 3. poprawione Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Baszkiewicz, Jan. Ryszka, Franciszek Political science -- History. Jurisprudence -- History P:4201:21 6510630467 図書
Sprawa ukraińska na Konferencji Pokojowej w Paryżu w roku 1919 / Przemysław Piotr Żurawski vel Grajewski Warszawa : Wydawn. Naukowe Semper Żurawski vel Grajewski, Przemysław Piotr, 1963- World War 1914-1918 -- Territorial questions -- Ukraine. World War 1914-1918 -- Peace. Ukraine -- History -- 1917- 8385810889 Ha:6203:3 6510630483 図書
Prawo rodzinne w zarysie / Seweryn Szer Wyd. 2. zmienione / redagował Jan Winiarz Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Szer, Seweryn. Winiarz, Jan, 1923- Domestic relations -- Poland. Marriage law -- Poland Ia:4404:6 6510630491 図書
Udział ławników w postępowaniu karnym : opinie a rzeczywistość : studium prawnoempiryczne / pod redakcją S. Zawadzkiego i L. Kubickiego Warszawa : Wydawn. Prawnicze Zawadzki, Sylwester. Kubicki, Leszek. Instytut Nauk Prawnych (Polska Akademia Nauk) Jury -- Poland -- History. Criminal procedure -- Poland -- History A:4108:4 6510629345 図書
Zarys prawa rodzinnego i opiekuńczego / Bronisław Walaszek Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Walaszek, Bronisław Domestic relations -- Poland. FREE:Rodzina -- prawo -- Polska -- podręczniki akademickie. jhpk Ia:4404:7 6510630509 図書
Prawo rodzinne / Seweryn Szer Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Szer, Seweryn Domestic relations -- Poland Ia:4404:8 6510630517 図書
Prawo sądowe w ustawodawstwie miasta Gdańska w XVIII wieku / Tadeusz Maciejewski Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawn. Polskiej Akademii Nauk Maciejewski, Tadeusz Law -- Poland -- Gdańsk -- History 8304019167 Ia:0106:4 6510632018 図書
Rozwód a dobro dziecka / Wanda Stojanowska Warszawa : Wydawn. Prawnicze Stojanowska, Wanda. Instytut Badania Prawa Sądowego Divorce -- Law and legislation -- Poland. Children -- Legal status laws etc. -- Poland 8321900453 Ia:4404:9 6510630525 図書
Czynnik społeczny i zawodowy w wymiarze sprawiedliwości / Anna Turska [Warszawa] : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Turska, Anna Lay judges -- Poland. Justice Administration of -- Poland. Sociological jurisprudence Ia:4108:2 6510629360 図書
Nabycie własności rzeczy ruchomej na podstawie umowy z osobą nie uprawnioną / Maria Wilke Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Wilke, Maria Acquisition of property -- Poland. Possession. Personal property -- Poland 8301019212 Ia:0106:5 6510632026 図書
Prawo osobowe : postępowanie o ubezwłasnowolnienie : postępowanie o uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu : komentarz / opracował Ignacy Różański Kraków : Księgarnia Powszechna Różański, Ignacy Ia:4402:3 6510629378 図書
Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka a polityka socjalna państwa / Tadeusz Smyczyński Warszawa : Wydawn. Polskiej Akademii Nauk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Smyczyński, Tadeusz. Instytut Państwa i Prawa (Polska Akademia Nauk) Support. Domestic relations -- Poland. Social security -- Law and legislation -- Poland Ia:4404:10 6510630533 図書