東京大学社会科学研究所所蔵特殊コレクション一覧 (試行)

社会科学研究所所蔵特殊資料

ポーランド法コレクション


全国でも有数のポーランド法律関係のコレクションです。東海大学元教授・鈴木輝二氏の蒐集した資料の一部も含んでいます。

から

タイトル関連情報 出版者 編著者 件名等 ISBN 巻次 年次 請求記号 資料ID 図雑区分
Samobójstwo : przypadek czy konieczność / Brunon Hołyst Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Hołyst, Brunon Suicide -- Poland Ia:2102:5 6510630541 図書
Ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym / Zbigniew Resich Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Resich, Zbigniew. Uniwersytet Warszawski FREE:Prawa człowieka A:6201:7 6510629386 図書
Arbitraż gospodarczy / Stanisław Włodyka Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Włodyka, Stanisław Arbitration and award -- Poland. Conflict of laws -- Arbitration and award. Conflict of laws -- Arbitration and award -- Poland A:6108:366 6510630558 図書
W imieniu prawa / Zbigniew Bryczkowski ... [et al.] Warszawa : Książka i Wiedza Bryczkowski, Zbigniew Crime and criminals -- Poland Ia:0204:10 6510629394 図書
Rodzina polska i kierunki jej przemian / Leon Dyczewski Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych Dyczewski, Leon, 1936- Family -- Poland 8300001344 Ia:2111:2 6510630566 図書
Instytucje polityczno-prawne Stanów Zjednoczonych Ameryki / [redaktor naukowy Wojciech Sokolewicz] Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawn. Polskiej Akademii Nauk Sokolewicz, Wojciech. Instytut Państwa i Prawa (Polska Akademia Nauk) United States -- Politics and government Ca:2602:206 6510629402 図書
Prawo cywilne i handlowe państw obcych / Andrzej Całus Warszawa : Państwowe Wydawn. Ekonomiczne Całus, Andrzej Commercial law. Civil law A:0980:5 6510630574 図書
Prawo cywilne i handlowe państw obcych / Andrzej Całus [Wyd. 2] Warszawa : Państwowe Wydawn. Ekonomiczne Całus, Andrzej Commercial law. Civil law 8320803691 A:0980:5-2 6510630582 図書
Ochrona własności w polskim prawie cywilnym : rei vindicatio--actio negatoria / Tomasz Dybowski Warszawa : Wydawn. Prawnicze Dybowski, Tomasz Property -- Poland. Civil law -- Poland Ia:4502:5 6510629410 図書
Prawo własności w PRL : zarys wykładu / Jan Wasilkowski ; opracowane przy współudziale Marka Madeya Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Wasilkowski, Jan. Madey, Marek Property -- Poland Ia:4502:6 6510629428 図書
Zeszyty prawnicze / pod redakcją Arnolda Gubińskiego Wrocław : Zakład narodowy im. Ossolińskich ; Wydawn. Polskiej Akademii Nauk Gubiński, Arnold, 1916- Law -- Poland -- Periodicals. FREE:Prawo -- czasopisma. jhpk. FREE:Prawo -- Polska -- czasopisma. jhpk 1 Ia:6202:1 6510632034 図書
Windykacyjna ochrona własności w polskim prawie cywilnym / Sylwester Wójcik Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego Wójcik, Sylwester Actions in rem -- Poland Ia:4303:2 6510632042 図書
Administracja wobec prawa własności nieruchomości gruntowych : rozwaźania z zakresu nauki prawa administracyjnego / Andrzej Wasilewski Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego Wasilewski, Andrzej, 1928- Public use -- Poland. Real property -- Poland. Public use. Real property Ia:4506:4 6510632059 図書
Studia z prawa postępowania cywilnego : księga pamiątkowa ku czci Zbigniewa Resicha Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Resich, Zbigniew. Uniwersytet Warszawski. Instytut Prawa Cywilnego Civil procedure -- Poland 8301056479 P:4701:33 6510630590 図書
Skuteczność orzeczeń w postępowaniu cywilnym / Andrzej Miączyński Warszawa : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego : Państwowe Wydawn. Naukowe Miączyński, Andrzej Civil procedure -- Poland. Judgments -- Poland. Arbitration and award -- Poland A:4102:22 6510632067 図書
Powszechna historia prawa / Karol Koranyi ; opracowanie Katarzyna Sójka-Zielińska [Wyd. 3] Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Koranyi, Karol. Sójka-Zielińska, Katarzyna Law -- History 8301023848 A:4001:16 6510629444 図書
Główne kultury prawne współczesnego świata / [redaktor, Włodzimierz Barbasiewicz] Warszawa : Wydawn. Naukowe PWN Barbasiewicz, Włodzimierz Culture and law 8301117176 A:0206:8 6510630608 図書
Spór o istotę państwa / [redakcja naukowa Sylwester Zawadzki] Warszawa : Książka i Wiedza Zawadzki, Sylwester ed State The P:2302:60 6510630616 図書
Hitlerowska polityka podatkowa w Generalnym Gubernatorstwie / Karol Ostrowski Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego : Państwowe Wydawn. Naukowe Ostrowski, Karol Taxation -- Poland Ia:6506:1 6510632075 図書
Patologia źycia społecznego / Adam Podgórecki Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Podgórecki, Adam Crime and criminals. Social problems. Social psychology Ia:2102:6 6510630624 図書
Świadomość prawna a planowe zmiany społeczne / Maria Borucka-Arctowa Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawn. Polskiej Akademii Nauk Borucka-Arctowa, Maria. Instytut Państwa i Prawa (Polska Akademia Nauk) Legal ethics -- Poland. Sociological jurisprudence. Social change 8304008548 P:4104:116 6510629451 図書
Zjawiska patologii społecznej wśród młodzieży : studium prawno-kryminologiczne / Marian Lipka Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Lipka, Marian Juvenile delinquency -- Poland Ia:2114:4 6510630632 図書
Źródła prawa pracy : zagadnienia hierarchii norm prawnych / Ewa Chmielek Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego : Państwowe Wydawn. Naukowe Chmielek, Ewa Labor laws and legislation -- Poland 830102206X Ia:2280:9 6510632083 図書
Prawo w społeczeństwie : praca zbiorowa / pod redakcją Jacka Kurczewskiego Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Kurczewski, Jacek Sociological jurisprudence P:4104:117 6510630657 図書
Podstawowe prawa i obowiązki obywatelskie w świetle konstytucji PRL / Kazimierz Opałek Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Opałek, Kazimierz Civil rights -- Poland Ia:3202:1 6510629469 図書
Prawo konstytucyjne / Zdzisław Jarosz, Sylwester Zawadzki Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Jarosz, Zdzisław. Zawadzki, Sylwester Constitutional law -- Poland 830102254X Ia:2602:16 6510630665 図書
Prawo konstytucyjne / Feliks Siemieński Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Siemieński, Feliks Poland -- Constitutional law Ia:2602:17 6510630673 図書
Typ i forma państwa socjalistycznego : studium z teorii państwa i prawa / Tomasz Langer [Poznań] : Wydawn. Poznańskie Langer, Tomasz Communist state A:2602:117 6510629477 図書
Prawo prasowe europejskich państw socjalistycznych Warszawa : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego : Państwowe Wydawn. Naukowe Uniwersytet Jagielloński. Międzyuczelniany Instytut Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Press law -- European Economic Community countries Ia:4602:2 6510632091 図書
Konkordaty : zarys historii ze szczególnym uwzględnieniem XX wieku / Tadeusz Włodarczyk Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Włodarczyk, Tadeusz Concordats -- History A:8503:70 6510629485 図書
Ochrona praw autorskich : orzecznictwo, plagiat muzyczny, droit moral : konkursy o stworzenie dzieła Warszawa : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego : Państwowe Wydawn. Naukowe Uniwersytet Jagielloński. Międzyuczelniany Instytut Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Copyright -- Moral rights -- Poland. Copyright -- Moral rights Ia:4602:3 6510632109 図書
Prace z ochrony własności przemysłowej / [redaktor tomu Janusz Szwaja] Warszawa ; Kraków : Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego : Państwowe Wydawn. Naukowe Szwaja, Janusz Trademarks -- Law and legislation -- Poland. Industrial property -- Poland. Trademarks. Industrial property 8301047364 Ia:4602:4 6510632117 図書
Konkordaty : zarys historii ze szczególnym uwzględnieniem XX wieku / Tadeusz Włodarczyk Wyd. 2., rozsz Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Włodarczyk, Tadeusz Concordats -- History 830106174X [2] A:8503:70-2:2 6510629493 図書
Konstytucja w społeczeństwie obywatelskim : księga pamiątkowa ku czci prof. Witolda Zakrzewskiego / komitet redakcyjny Kazimierz Działocha ... [et al.] Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza Działocha, Kazimierz FREE:Zakrzewski Witold 8303028324 A:2602:118 6510629501 図書
Władza i polityka lokalna w państwie współczesnym : część ogólna / Tadeusz Skrzypczak Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego Skrzypczak, Tadeusz Local government 8323301085 A:3102:57 6510632125 図書
Prawo prasowe / Janusz Barta, Izabela Dobosz Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego Barta, Janusz. Dobosz, Izabela Press law -- Poland 8323301182 Ia:8304:1 6510632133 図書
Kolegialność i jednoosobowość w zarządzie centralnym państwa nowożytnego / Hubert Izdebski [Warsawa] : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Izdebski, Hubert. Uniwersytet Warszawski Comparative government. Public administration Ia:2606:1 6510629519 図書
Prawo a dynamika społecznych przemian / Grażyna Skąpska Krakówie : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego Skąpska, Grażyna Sociological jurisprudence. Social change 8323305234 Ia:0204:12 6510632141 図書
Podstawowe instytucje prawa państwowego europejskich krajów socjalistycznych / Aleksander Machnienko ; [tłumaczyli z języka rosyjskiego Leon Łustacz i Kazimierz Piasecki] Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Makhnenko, A. Kh. (Aleksandr Kharitonovich) Communist countries -- Constitutional law A:2602:119 6510629527 図書
Administracyjnoprawne zagadnienia informatyki : skrypt dla IV i V roku prawa studiów dziennych i zaocznych oraz IV roku studiów administracyjnych / Irena Lipowicz Katowice : Uniwersytet Śląski Lipowicz, Irena Ia:2479:2 6510632158 図書
Prawo do oświaty w krajach socjalistycznych / Władysław Maria Grabski Warszawa : Instytut Krajów Socjalistycznych PAN Grabski, Władysław Maria Right to education -- Europe Eastern A:4302:8 6510629535 図書
Prawo rolne : skrypt dla studentów IV roku studiów stacjonarnych i zaocznych Wydziału Prawa i Administracji / Walerian Pańko Katowice : Uniwersytet Śląski Pańko, Walerian FREE:Rolnictwo -- prawo -- Polska -- podręczniki akademickie. jhpk Ia:0580:11 6510632166 図書
Ustrój europejskich państw socjalistycznych / Tadeusz Szymczak Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Szymczak, Tadeusz Europe Eastern -- Politics and government -- 1945-. Europe Eastern -- Constitutional history. Communist countries -- Politics and government. Communist countries -- Constitutional history. FREE:Europa Wschodnia -- polityka i rządy -- 1945-1989. jhpk. FREE:Kraje socjalistyczne -- polityka i rządy. jhpk 8301043393 A:2302:53 6510629543 図書
Poradnik ławnika w sprawach karnych / Czesław Sawicz Warszawa : Wydawn. Prawnicze Sawicz, Czesław Criminal law -- Poland. Criminal procedure -- Poland Ia:4203:16 6510632174 図書
Arbitraż gospodarczy / Stanisław Włodyka Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Włodyka, Stanisław Arbitration and award -- Bulgaria 8301052201 Ia:1601:3 6510632182 図書
Odpowiedzialność administracyjna w ochronie środowiska : studium prawnoporównawcze / Wojciech Radecki Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawn. Polskiej Akademii Nauk Radecki, Wojciech Environmental law -- Europe Eastern. Administrative responsibility -- Europe Eastern 8304020262 A:2119:58 6510629550 図書
Postępowanie sądowe co do orzeczeń w sprawach o wykroczenia / Zbigniew Gostyński Warszawa : Wydawn. Prawnicze Gostyński, Zbigniew Administrative procedure -- Poland -- Digests. Administrative courts -- Poland Ia:4102:11 6510632190 図書
Poradnik ławnika w sprawach cywilnych / Czesław Sawicz Warszawa : Wydawn. Prawnicze Sawicz, Czesław (1927- ) Ia:4002:26 6510632208 図書
Organizacja wymiaru sprawiedliwości w PRL / Stanisław Włodyka Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Włodyka, Stanisław Courts -- Poland. Justice Administration of -- Poland Ia:4102:12 6510632216 図書
Kodeks karny wykonawczy : komentarz : stan prawny na dzień 1 lipca 1972 r. / Stanisław Pawela Warszawa : Wydawn. Prawnicze Pawela, Stanisław Judgments Criminal -- Poland. Prisoners -- Legal status laws etc. -- Poland. Punishment -- Poland Ia:9821:2 6510632224 図書
Rada państwa w systemie organów PRL / Jerzy Stembrowicz Warszawa : Wydawn. Prawnicze Stembrowicz, Jerzy Poland. Rada Państwa Ia:2702:7 6510629576 図書
Konstytucja jako ustawa zasadnicza Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej / Stefan Rozmaryn Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Rozmaryn, Stefan Constitutional law -- Poland Ia:2602:24 6510698241 図書
Kodeks postępowania administracyjnego : przepisy wykonawcze oraz wzory pism i formularzy : z uwzględnieniem zmian wynikających z nowelizacji ustawy o radach narodowych : stan prawny na dzień 1.XI.1975 r. / w opracowaniu Benedykta Bogomilskiego Wyd. 10 Warszawa : Wydawn. Prawnicze Bogomilski, Benedykt FREE:Formularze. FREE:Postępowanie administracyjne -- Polska -- formularze. jhpk. FREE:Postępowanie administracyjne -- Polska -- kodeksy. jhpk. FREE:Postępowanie administracyjne -- Polska -- legislacja. jhpk Ia:3007:1 6510629584 図書
Problemy radzieckiego prawa administracyjnego : zbiór studiów / [wstęp i redakcją wydania polskiego Janusz Łętowski] Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawn. Polskiej Akademii Nauk Łętowski, Janusz. Instytut Państwa i Prawa (Polska Akademia Nauk) Administrative law -- Soviet Union 8304005964 Ha:3002:57 6510629592 図書
Zarys prawa spadkowego / Jan Gwiazdomorski Wyd. 2 Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Gwiazdomorski, Jan Inheritance and succession -- Poland Ia:4404:4 6510629618 図書
Gospodarka finansowa i rozliczenia w kółkach rolniczych / Jan Główka, Marian Koeltz Warzsawa : Państwowe Wydawn. Rolnicze i Leśne Główka, Jan. Koeltz, Marian Argiculture Cooperative -- Poland -- Finance Ia:0505:2 6510629634 図書
Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne w świetle doświadczeń państw socjalistycznych : materiały naukowej konferencji międzynarodowej w Warszawie, w październiku 1977 roku / pod redakcją Andrzeja Wasilkowskiego ; autorzy Nae Androne ... [et al.] Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawn. Polskiej Akademii Nauk Wasilkowski, Andrzej. Androne, Nae. Instytut Państwa i Prawa (Polska Akademia Nauk) International and municipal law -- Europe Eastern -- Congresses. International law and socialism -- Congresses 8304003465 A:6202:100 6510629642 図書
Rozwój prawa międzynarodowego Europy : z problematyki europejskiej przestrzeni prawnej / Renata Szafarz Warszawa : Agencja Scholar Szafarz, Renata. Fundacja Promocji Prawa Europejskiego International law -- Europe. European federation 8385838201 A:6202:101 6510630871 図書
Leksykon opozycji politycznej 1976-1989 / Dariusz Cecuda Warszawa : Biuro Informacji Studenckiej : Trust Cecuda, Dariusz Poland -- Politics and government -- 1945- -- Dictionaries 8385102000 Ia:2902:4 6510630889 図書
Prawo na co dzień : encyklopedia podręczna / [redaktor naczelny Maurycy Grudziński] Warszawa : Wiedza Powszechna Grudziński, Maurycy W:0204:56 6510629659 図書
Polska na nowej drodze : tradycja i współczesność / pod redakcją Anny Magierskiej Warszawa : Elipsa Magierska, Anna Poland -- Politics and government -- 1989-. Political culture -- Poland 8371512058 Ia:0205:17 6510630897 図書
Państwo orientacji socjalistycznej w III świecie : materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Wrocław, 25-27 IX 1986 r. / pod redakcją Aleksandra Patrzałka Wrocław : Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego Patrzałek, Aleksander. Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta Socialism -- Developing countries -- Congresses 8322902026 A:2302:56 6510630905 図書
Elementy socjologii prawa : wybór tekstów / Andrzej Kojder ... [et al.] Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Kojder, Andrzej Sociological jurisprudence. Law -- Philosophy 8323002991 2 Ia:4002:22 6510630913 図書
Przestępczość w uprzemysławianym mieście : przemiany w dynamice i strukturze przestępczości dorosłych w Płocku w latach 1959-1968 / Kazimierz Askanas Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Askanas, Kazimierz Crime -- Poland -- Płock Ia:2114:5 6510630921 図書
Refleksje obywatelskie / Henryk Jankowski Wyd. 2. poszerzone Warszawa : Wydawnictwa Radia i Telewizji Jankowski, Henryk Ethics. Poland -- Moral conditions. Communist ethics Ia:2304:1 6510629683 図書
Nowa struktura i nowe zadania rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej / Zbigniew Leoński Poznań : Wydawn. Poznańskie Leoński, Zbigniew People's councils -- Poland Ia:3102:4 6510629691 図書
Zbrodniarze hitlerowscy przed Najwyzszym Trybunalem Narodowyn / Janusz Gumkowski, Tadeusz Kułakowski Wyd. 2 Warszawa : Wydawn. Prawnicze Gumkowski, Janusz. Kułakowski, T. (Tadeusz) Ia:6511:1 6510630939 図書
Instytucje prawa o obywatelstwie polskim / Walenty Ramus Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Ramus, Walenty Citizenship -- Poland 8301021888 Ia:4402:4 6510629717 図書
Rady Delegatów Robotniczych w Polsce, 1918-1919 / Zygmunt Rybicki Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Rybicki, Zygmunt Labor and laboring classes -- Poland -- History. Poland -- Politics and government -- 1918-1945 Ia:2302:8 6510630947 図書
Międzynarodowe i międzydzielnicowe prawo prywatne w zarysie / Fryderyk Zoll [Wyd. 3] Kraków : Księgarnia Florian Trzeciecki Zoll, Fryderyk (1865-1948) P:6301:65 6510630954 図書
Marksistowska teoria państwa : wybrane zagadnienia / Sylwester Zawadzki Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Zawadzki, Sylwester Communist state. State The P:2203:244 6510630996 図書
Prawo : plan studiów i ramowe programy nauczania Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Poland. Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego Ia:4002:23 6510630970 図書
Banki spółdzielcze w Polsce Ludowej / Jan Szczepaniec Warszawa : ZW CRS Szczepaniec, Jan Banks and banking Cooperative -- Poland -- History Ia:1204:2 6510631010 図書
Nowa konstytucja RP : wartości, jednostka, instytucje / pod red. Karola B. Janowskiego ; Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych Toruń : Wydawn. Adam Marszałek Janowski, Karol Boromeusz. Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych FREE:Polska -- konstytucje -- konferencje. jhpk. FREE:Polska -- konstytucja 838526308X Ia:2602:19 6510631044 図書
Powszechna historia państwa i prawa : wybór tekstów źródłowych / opracowali Bogdan Lesiński i Jerzy Walachowicz Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Lesiński, Bogdan. Walachowicz, Jerzy. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Law -- History. State The -- History A:2601:35 6510631051 図書
Stosunki państwowo-prawne samorządowo-społeczne i administracyjno-prawne w gminie / Zbigniew Szydłowski Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Szydłowski, Zbigniew People's councils -- Law and legislation -- Poland. Administrative law -- Poland Ia:3102:6 6510631069 図書
Obrona suwerenności małych państw w praktyce stosunków międzynarodowych, 1931-1945 / Stefan Boratyński Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Boratyński, Stefan Sovereignty. States Small P:6202:34 6510631788 図書
Prawo ubezpieczeń gospodarczych : zarys wykładu : podstawowe akty normatywne / Zbigniew Łabno Katowice : Uniwersytet Ślạski Łabno, Zbigniew Insurance law -- Poland Ia:4704:1 6510631077 図書
Współdziałanie administracji ze społeczeństwem / Jacek M. Lang Warszawa : Książka i Wiedza Lang, Jacek M Public administration -- Social aspects -- Poland. Poland -- Politics and government -- 1980-1989. Poland -- Social policy 8305114007 Ia:3002:15 6510631820 図書
Instytucje prawne zarządzania systemami administracyjnymi i gospodarczymi / Karol Sobczak Warszawa : Instytut Organizacji Zarządzania i Doskonalenia Kadr Sobczak, Karol Ia:3002:11 6510631085 図書
Naczelne władze państwowe Polski Ludowej, 1944-1979 : skład osobowy i podstawy prawne organizacji i funkcjonowania : według stanu na dzień 30 września 1979 / Tadeusz Mołdawa Warszawa : Wydawn. Uniwersytetu Warszawskiego Mołdawa, Tadeusz Constitutional history -- Poland Ia:2602:20 6510631093 図書
Empiryczne przesłanki skuteczności karania : badania w przemyśle / Janusz Grzelak Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawn. Polskiej Akademii Nauk Grzelak, Janusz P:4601:17 6510631119 図書
Orzecznictwo państwowego arbitrażu gospodarczego : zbiór tez za lata 1974-1976 / opracowali Edward Tadeusz Dryll, Hanna Nowicka Warszawa : Wydawn. Prawnicze Dryll, Tadeusz Edward. Nowicka, Hanna 8321900984 Ia:9817:3:74-76 6510631838 図書
Zatrudnienie a przemiany społeczne w Polsce w latach 1944-1960 / Hanna Jędruszczak Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawn. Polskiej Akademii Nauk Jędruszczak, Hanna Poland -- Economic conditions -- 1945-. Labor and laboring classes -- Poland Ia:2202:2 6510631127 図書
Samorząd terytorialny w Polsce Ludowej, 1944-1950 : zagadnienia ustrojowe / Czesław Ura Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Ura, Czesław. Instytut Nauk Prawnych (Polska Akademia Nauk) People's councils -- Poland. Poland -- Administrative and political divisions Ia:3102:8 6510631879 図書
Orzecznictwo Izby Wojskowej Sądu Najwyższego za lata 1962-1967 Warszawa : Wydawn. Ministerstwa Obrony Narodowej Poland. Sąd Najwyższy. Izba Wojskowa Military law -- Poland -- Cases. Law reports digests etc. -- Poland Ia:9891:1 6510631135 図書
Prawo wodne oraz przepisy wykonawcze i związkowe : według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 1979 r. / opracowali Eugeniusz Jabłoński i Witold Wołłejko Warszawa : Wydawn. Prawnicze Jabłoński, Eugeniusz. Wołłejko, Witold Water -- Law and legislation -- Poland 8321900232 Ia:4504:1 6510631887 図書
Umowa o przewóz towarów w świetle przepisów kodeksu cywilnego / Władysław Górski Szczecin : Państwowe Wydawn. Naukowe Górski, Władysław Carriers -- Law and legislation -- Poland. Freight and freightage -- Poland Ia:0980:2 6510631168 図書
Umowa agencyjna / Jan Kufel Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Kufel, Jan W. Agency. Contracts -- Poland Ia:4703:1 6510631184 図書
Ewolucja instytucji prezydenta w socjalistycznym prawie państwowym / Tadeusz Szymczak Łódz : Łódzkie Towarzystwo Naukowe Szymczak, Tadeusz Presidents -- Communist countries I:2606:1 6510631192 図書
Konkordat polski z 1925 roku : zagadnienia prawno-polityczne / Jerzy Wisłocki Poznań : Wydawn. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wisłocki, Jerzy Catholic Church. Treaties etc. Poland 1925 Feb. 10. Privileges and immunities Ecclesiastical Ia:8502:2 6510631200 図書
Poznanie sądowe a poznanie naukowe / Maciej Zieliński Poznań : Wydawn. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Zieliński, Maciej Reasoning. Science -- Methodology. Judicial process -- Poland P:0109:183 6510631218 図書
Prawnorodzinna sytuacja pasierba / Andrzej Szlęzak Poznań : Wydawn. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Szlęzak, Andrzej Stepchildren -- Legal status laws etc. -- Poland Ia:4404:14 6510631226 図書
Niemiecka Republika Demokratyczna / [wybór, redakcją oraz wstęp i wprowadzenie, Jan Skupiński ; przekład, Henryk Holder] Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawn. Polskiej Akademii Nauk Skupiński, Jan. Holder, Henryk. Instytut Państwa i Prawa (Polska Akademia Nauk) Ga:9824:5 6510631895 図書
Socjologiczne aspekty kształtowania się socjalistycznego przedsiębiorstwa / pod redakcją Marii Hirszowicz Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny (3rd. : Warsaw : 1965). Hirszowicz, Maria Labor and laboring classes -- Poland. Industrial sociology Ia:1601:2 6510631911 図書
Wielka i mała polityka Galicyi : dopełnienie pierwsze o wychowaniu publicznem / prez Walentego Spektatora W Krakowie : Czasu Spektator, Walenty Ia:8401:1 6510631937 図書
Social oppression / Adam Podgorecki [Ottawa] : Ottawa University Department of Anthropology and Sociology Podgórecki, Adam Ia:0204:11 6510631945 図書
Każdy z was jest Wałęsą : nobel 1983 / Antoni Pawlak, Marian Terlecki : In-house reproduction Pawlak, Antoni, 1952-. Terlecki, Marian Wałęsa Lech 1943- -- Awards. Nobel Prizes. Poland -- Politics and government -- 1980-1989 Ia:6512:1 6510631952 図書
ハンガリーの国家と法 / ハンガリー大使館広報部 東京 : ハンガリー大使館広報部 ハンガリー大使館広報部 <ハンガリー タイシカン コウホウブ> Ie:2601:1 6510631960 図書
Wybrane zagadnienia patologii rodziny / pod redakcją Marii Jarosz Warszawa : Zarząd Wydawn. Statystycznych i Drukarni Jarosz, Maria. Poland. Główny Urząd Statystyczny Problem families -- Poland. Juvenile delinquency -- Poland Ia:9735:1 6510631978 図書