東京大学社会科学研究所所蔵特殊コレクション一覧 (試行)

社会科学研究所所蔵特殊資料

ポーランド法コレクション


全国でも有数のポーランド法律関係のコレクションです。東海大学元教授・鈴木輝二氏の蒐集した資料の一部も含んでいます。

から

タイトル関連情報 出版者 編著者 件名等 ISBN 巻次 年次 請求記号 資料ID 図雑区分
W kręgu prawa karnego / Andrzej A. Dobrzyński Warszawa : Iskry Dobrzyński, Andrzej A. 8320702194 Ia:4203:7 6510628743 図書
Organizacja polityczna społeczeństwa : państwo partie polityczne systemy partyjne / praca zbiorowa pod redakcją Adolfa Dobieszewskiego [Wyd. 2 popr.] Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Dobieszewski, Adolf Political science. Political parties. Communist state. Developing countries -- Politics and government Ia:2902:3 6510628750 図書
Prawo obrotu uspołecznionego : podstawowe instytucje : skrypt dla studentów studiów zaocznych / Wacław Maliszewski, Józef Okolski, Wiesław Opalski Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Maliszewski, Wacław. Okolski, Józef. Opalski, Wiesław. Universytet Warszawski. Instytut Administracji i Zarzadzania Commercial law -- Poland. Government business enterprises -- Law and legislation -- Poland. Cooperative societies -- Law and legislation -- Poland Ia:1602:4 6510627604 図書
Przedsiębiorstwo państwowe : studium prawne / Jerzy Wiszniewski Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Wiszniewski, Jerzy 830108670X Ia:3011:3 6510628768 図書
Normy regionalne w prawie międzynarodowym / Tadeusz Jasudowicz Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika Jasudowicz, Tadeusz. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu International law. Regionalism P:6301:3 6510627620 図書
Podstawy wiedzy o prawie : praca zbiorowa / pod redakcją Wojciecha Sokolewicza Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sokolewicz, Wojciech Law -- Poland 8302022977 Ia:4002:19 6510628784 図書
Stosunki międzyludzkie / Zbigniew Zaborowski Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Zaborowski, Zbigniew Interpersonal relations P:8107:58 6510627638 図書
Nierówności społeczne w Polsce i na Węgrzech : praca zbiorowa / pod redakcją Tamása Kolosi i Edmunda Wnuk-Lipińskiego Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawn. Polskiej Akademii Nauk Kolosi, Tamás. Wnuk-Lipiński, Edmund. Instytut Filozofii i Socjologii (Polska Akademia Nauk) Social classes -- Poland. Social classes -- Hungary. Social mobility -- Poland. Social mobility -- Hungary. Equality 8304015382 I:2102:1 6510627646 図書
Za kulisami bezpieki i partii : Józef Światło ujawnia tajniki partii, reżymu i aparatu bezpieczeństwa [Wyd. 2] Warszawa : BIS Swiatło, Józef FREE:Polen Staatsschutz Geschichte 1944-1954 Erlebnisbericht. FREE:Polen Staatsschutz Erlebnisbericht. FREE:Polnische Vereinigte Arbeiterpartei Erlebnisbericht Ia:2904:11 6510627653 図書
Najmniejsza mniejszość : rzecz o Karaimach polskich / Grzegorz Pełczyński Warszawa : Wydawn. Stanisław Kryciński : Tow. Karpackie Pełczyński, Grzegorz Karaims -- Poland 8385531068 Ia:6302:2 6510627661 図書
Wojewoda w systemie administracji państwowej / Jerzy Służewski Warszawa : Wydawn. Prawnicze Służewski, Jerzy Local officials and employees -- Poland. Local government -- Law and legislation -- Poland. Poland -- Administrative and political divisions 8321900933 Ia:3102:3 6510627687 図書
Instytucje prawa wyborczego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej / Aleksander Patrzałek Warszawa : Wydawn. Prawnicze Patrzałek, Aleksander Election law -- Poland Ia:2802:4 6510627695 図書
Prawo o aktach stanu cywilnego z komentarzem : ustawodawstwo (prawo o aktach stanu cyw. i rozporządzenia wykonawcze); komentarz wraz z orzecznictwem Sądu Najwyższego i okólnikami władz naczelnych; przepisy związkowe; wzory, aktów i wpisów, in. dokumentów i pism urzędowych oraz orzeczeń z zakresu postęp. admin. i níespornego / Józef Litwin Łódź : Spółdzielnia Wydawnicza Prawo Litwin, Józef (1904-1966) FREE:Rejestry stanu cywilnego -- prawo -- interpretacja -- Polska. jhpk. FREE:Rejestry stanu cywilnego -- prawo -- Polska -- legislacja. jhpk Ia:4404:3 6510627703 図書
Prawo rolne / pod redakcją Andrzeja Stelmachowskiego Warszawa : Wydawn. Prawnicze LexisNexis Stelmachowski, Andrzej Agricultural laws and legislation -- Poland. FREE:Prawo rolne -- Polska -- podręczniki akademickie. jhpk 9788373341678 Ia:0580:2 6510627711 図書
Kodeks karny ; Kodeks postępowania karnego ; Kodeks karny wykonawczy : oraz przepisy wprowadzające : stan prawny na dzień 1 stycznia 1981 r. / [redaktor Barbara Stachurska-Marcińczak] [Wyd. 5] Warszawa : Wydawn. Prawnicze Poland. Stachurska-Marcińczak, Barbara Criminal law -- Poland. Criminal procedure -- Poland. Punishment -- Poland 8321901239 Ia:9821:1 6510627737 図書
Reforma gospodarcza : propozycje, tendencje, kierunki dyskusji / [dokumenty zebrał i opatrzył komentarzem Rafał Krawczyk] Warszawa : Państwowe Wydawn. Ekonomiczne Krawczyk, Rafał Poland -- Economic policy -- 1981-1990. Economic development projects -- Poland Ia:1502:4 6510627745 図書
Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich : materiały i dokumenty Wyd. 3, zmienione i rozsz Warszawa : Polonia FREE:Kościół i państwo -- Polska -- Kościół katolicki -- 1945-1970 -- źródła. jhpk Ia:8503:5 6510627752 図書
Wybory i narodziny demokracji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej / praca zbiorowa pod redakcją Jacka Raciborskiego Warszawa : Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii Raciborski, Jacek Elections -- Europe Eastern. Elections -- Europe Central. Europe Eastern -- Politics and government -- 1989-. Europe Central -- Politics and government -- 1989-. FREE:Wybory -- Europa Środkowa -- 1990-. jhpk. FREE:Wybory -- Europa Wschodnia -- 1990-. jhpk. FREE:Demokratyzacja -- Europa Środkowa -- 1990-. jhpk. FREE:Demokratyzacja -- Europa Wschodnia -- 1990-. jhpk 9788390034607 I:2802:1 6510627760 図書
Problemy radzieckiego prawa administracyjnego : wybór z literatury radzieckiej / [wybór przygotował i opracował Jerzy Starościak] ; [tłumaczyli, Jerzy Breitkopf, Tadeusz Gozdecki, Adam Wendel] Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Starościak, Jerzy. Breitkopf, Jerzy. Gozdecki, Tadeusz. Wendel, Adam FREE:Prawo administracyjne -- Związek Radziecki. jhpk Ha:3002:4 6510627794 図書
Polska w obronie praw człowieka / Zbigniew Resich Warszawa : Książka i Wiedza Resich, Zbigniew Civil rights -- Poland Ia:2605:1 6510627802 図書
Zapobieganie przestępstwom gospodarczym / Witold Pawełko Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Pawełko, Witold Commercial crimes -- Poland. Offenses against socialist property -- Poland. Crime prevention -- Poland. FREE:Przestępstwa gospodarcze i finansowe -- zapobieganie -- Polska. jhpk Ia:1502:5 6510628818 図書
Socjologiczne prawo retrospekcji Kazimierza Kelles-Krauza / Stanisław Markiewicz Warszawa : Książka i Wiedza Markiewicz, Stanisław FREE:Kelles-Krauz Kazimierz. FREE:Filozofia marksistowska. jhpk P:2203:10 6510627810 図書
Ustalenie odszkodowania w prawie cywilnym / Adam Szpunar Warszawa : Prawnicze Szpunar, Adam Damages -- Poland. Compensation P:4703:20 6510627828 図書
Wartości a decyzja sądowa / Jerzy Wróblewski Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wróblewski, Jerzy Judicial process -- Poland P:4201:20 6510628826 図書
Prawo papierów wartościowych : stan prawny na dzień 10 stycznia 1995 r. / wprowadzenie opracował Jan Mojak ; zbiór przepisów opracowali Marek Jakubek i Jan Mojak Wyd. 5., zmienione i rozsz Lublin : Lubelskie Wydawn. Prawnicze Poland. Mojak, Jan. Jakubek, Marek Negotiable instruments -- Poland. Securities -- Poland 8385575197 Ia:9817:1 6510627836 図書
Przewidywanie przestępczości jako zjawiska masowego / Jerzy Jasiński Warszawa : Wydawn. Prawnicze Jasiński, Jerzy Crime forecasting 8321900534 Ia:2114:3 6510628834 図書
Prawo papierów wartościowych : zbiór przepisów : stan prawny na dzień 24 maja 1994 r. / opracował Piotr Bielski Gdańsk : Wydawn. Prawnicze LEX Poland. Bielski, Piotr Securities -- Poland. Negotiable instruments -- Poland 8386093110 Ia:9817:2 6510627844 図書
System prawny ochrony przeciwpożarowej w PRL / Edward Ura Warszawa : Wydawn. Prawnicze Ura, Edward Fire prevention -- Law and legislation -- Poland 8321901166 Ia:3012:1 6510628859 図書
Współdziałanie Milicji Obywatelskiej z radami narodowymi / Edward Ura Warszawa : Wydawn. Prawnicze Ura, Edward Law enforcement -- Poland. Police -- Poland. Poland. Milicja Obywatelska. Poland. Rada Narodowa A:3012:11 6510627851 図書
Z teorii i praktyki prawa administracyjnego w PRL : wybór artykułow / Maurycy Jaroszyński Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Jaroszyński, M. (Maurycy) Administrative law -- Poland Ia:3002:4 6510628867 図書
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz przepisy wykonawcze : stan prawny na dzień 13 maja 1983 r. / [redaktor, Barbara Stachurska-Marcińczak] Warszawa : Wydawn. Prawnicze Poland. Stachurska-Marcińczak, Barbara Children -- Legal status laws etc. -- Poland 9788321902449 Ia:9826:1 6510627869 図書
Kryminologia w krajach socjalistycznych : wybór artykułów / pod redakcją Brunona Hołysta Warszawa : Wydawn. Prawnicze Hołyst, Brunon Crime -- Europe Eastern P:4602:21 6510628883 図書
Wyrok pierwszej instancji w procesie cywilnym / Kazimierz Piasecki Warszawa : Wydawn. Prawnicze Piasecki, Kazimierz Courts of first instance -- Poland. Civil procedure -- Poland. Judgments -- Poland 8321901026 P:4701:31 6510627877 図書
Sąd jako organ egzekucyjny / Zdzisław Świeboda Warszawa : Wydawn. Prawnicze Świeboda, Zdzisław Courts -- Poland. Executions 9788321900605 P:4503:3 6510627885 図書
Prawo karne wojskowe państw socjalistycznych / Jerzy Muszyński Warszawa : Wydawn. Ministerstwa Obrony Narodowej Muszyński, Jerzy. Wojskowy Instytut Prawniczy Military law -- Communist countries. FREE:Prawo wojskowe -- przepisy karne -- Kraje socjalistyczne. jhpk P:6504:1 6510627893 図書
Model kurateli sądowej w Polsce / Tadeusz Wiśniewski Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Wiśniewski, Tadeusz Guardian and ward -- Poland. Trusts and trustees -- Poland Ia:4102:5 6510627901 図書
Prawo administracyjne stosunków gospodarczych : [podręcznik programowy dla studentów wydziałów prawa i administracji] / Teresa Rabska Wyd. 3 uzup Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Rabska, Teresa Industrial laws and legislation -- Poland P:4403:29 6510627919 図書
Grupowanie przedsiębiorstw państwowych : zagadnienia prawne : prace z zakresu studiów nad problematyką prawną zarządzania gospodarką narodową / pod redakcją Ludwika Bara Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawn. Polskiej Akademii Nauk Bar, Ludwik. Instytut Nauk Prawnych (Polska Akademia Nauk) Government business enterprises -- Law and legislation -- Poland. FREE:Przedsiębiorstwa publiczne -- prawo -- Polska -- 1945-1990. jhpk P:4403:30 6510627927 図書
Opis statystyczny w badaniach prawoznawczych / Ryszard Grupiński Warszawa : Wydawn. Prawnicze Grupiński, Ryszard Criminal statistics. Criminal statistics -- Poland 8321900305 P:4101:1 6510627935 図書
Świadomość polityczna i prawna młodzieży : na podstawie badań w klasach maturalnych z lat 1977-1978 / Maria Gerula Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawn. Polskiej Akademii Nauk Gerula, Maria Political socialization -- Poland. Youth -- Poland -- Political activity. Youth -- Poland -- Attitudes 8304019027 Ia:2118:2 6510627943 図書
Przedstawicielstwo polityczne w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej / Władysław Zabielski Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Zabielski, Władysław Representative government and representation -- Poland Ia:2602:10 6510627950 図書
Podstawy prawne kształcenia ustawicznego pracujących / Stanisław Trandziuk Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ Trandziuk, Stanisław Ia:2280:6 6510627976 図書
Przepisy prawne w gospodarce wodnej / Wacław Tarasiewicz [Wyd. 2., popr.] Warszawa : Wydawn. Szkolne i Pedagogiczne Tarasiewicz, Wacław Water -- Law and legislation -- Poland Ia:0904:2 6510627984 図書
Rady narodowe w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej / Sylwester Zawadzki, Józef Chwistek Warszawa : Książka i Wiedza Zawadzki, Sylwester. Chwistek, Józef Poland. Rada Narodowa. Local government -- Law and legislation -- Poland. Administrative law -- Poland Ia:2702:5 6510628909 図書
Z orzecznictwa Kolegium Arbitrów przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego : przegląd wybranych orzeczeń za lata 1960-1978 / wybór i opracowanie, Czesław Przymusiński Warszawa : Wydawn. Prawnicze Przymusiński, Czesłlaw. Polska Izba Handlu Zagranicznego Conflict of laws -- Arbitration and award -- Poland -- Digests. Arbitration and award International -- Digests Ia:0904:3 6510627992 図書
Orzecznictwo Sądu Najwyższego do nauki prawa karnego procesowego / wybór i objaśnienia Zdzisława Kegla Wrocław : Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta. Wydział Prawa i Administracji Kegel, Zdzisław (1935- ) Ia:4202:5 6510628008 図書
Podatki i inne należności pieniężne od rolników / Julian Prorok Warszawa : Wydawn. Prawnicze Prorok, Julian Agriculture -- Taxation -- Poland. Agricultural laws and legislation -- Poland Ia:0580:4 6510628925 図書
Proces przystosowawczy organizacji do środowiska / Wacław Gabara Warszawa : Państwowe Wydawn. Ekonomiczne Gabara, Wacław Industrial organization. Industrial sociology P:0901:228 6510628933 図書
Przestępczość nieletnych : podłoże, geneza, motywy / Lidia Mościcka Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Mościcka, Lidia Ia:2118:3 6510628016 図書
Ustawa o okręgowych sądach pracy i ubezpieczeń społecznych : komentarz / Franciszek Rusek, Adam Zieliński Warszawa : Wydawn. Prawnicze Rusek, Franciszek. Zieliński, Adam Labor courts -- Poland. Social security courts -- Poland Ia:9811:1 6510628941 図書
Jakość wyrobów przemysłowych : zbiór przepisów prawnych : według stanu prawnego na dzień 1 lipca 1972 r. / zebrał i operacował Remigiusz Orzechowski Warszawa : Wydawn. Prawnicze Orzechowski, Remigiusz Production control Ia:1480:2 6510631705 図書
Geneza i pierwsze lata Polski Ludowej 1944-1949 / Władysław Góra, Karol Grünberg Warszawa : Instytut Krajów Socjalistycznych PAN Góra, Władysław. Grünberg, Karol Poland -- History -- 1945-1980. Poland -- History -- Occupation 1939-1945 Ia:0105:22 6510628958 図書
Prawo bankowe : zbiór przepisów / opracował Piotr Bielski Gdańsk : Wydawn. Prawnicze Lex Bielski, Piotr Banking law -- Poland 838609317X Ia:9827:1 6510628966 図書
Narodziny polskich nauk administracyjnych / Maria Gromadzka-Grzegorzewska Warszawa : Wydawn. Uniwersytetu Warszawskiego Gromadzka-Grzegorzewska, Maria. Uniwersytet Warszawski. Wydział Prawa i Administracji Administrative law -- Poland -- History. Political science -- Poland -- History 9788323004400 : pbk Ia:3001:1 6510628032 図書
Zasady prawa karnego : [skrypt dla studentow zawodowych studiów administracyjnych uniwersytów] Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Andrejew, Igor Criminal law -- Poland Ia:4203:4 6510628040 図書
Wstęp do teorii prawa cywilnego / Andrzej Stelmachowski Wyd. 2., zmienione Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Stelmachowski, Andrzej Civil law -- Poland. Civil law 8301051655 P:4701:32 6510628974 図書
Prawo karne : część szczególna : wybrane zagadnienia / Skrypt opracowany pod redakcją L. Lernella i A. Krukowskiego Warszawa : Wydawn. Uniwersytetu Warszawskiego Lernell, Leszek. Krukowski, Adam Criminal law -- Poland Ia:4203:5 6510628057 図書
Nauka o organach ochrony prawnej / Zbigniew Resich Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Resich, Zbigniew Justice Administration of -- Poland. Courts -- Poland A:4102:20 6510628065 図書
Prawo administracyjne i funkcjonowanie aparatu państwowego Polski i NRD / [redakcja i wstęp Gerhard Schulze i Janusz Łętowski ; tłumaczenie Bogudar Kordasiewicz] Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawn. Polskiej Akademii Nauk Schulze, Gerhard, 1926-. Łętowski, Janusz. Kordasiewicz, Bogudar Administrative law -- Poland. Administrative law -- Germany. Constitutional law -- Poland. Constitutional law -- Germany 8304007703 P:4403:31 6510628982 図書
Państwo socjalistyczne i istota demokracji / Sylwester Zawadzki Warszawa : Książka i Wiedza Zawadzki, Sylwester State The Ia:2302:5 6510628081 図書
Odpowiedzialność cywilna za nieszczęśliwe wypadki / Stanisław Garlicki [Wyd. 2] Warszawa : Wydawn. Prawnicze Garlicki, S. (Stanisław) Personal injuries -- Poland. Accident law -- Poland. Workers' compensation -- Poland Ia:4304:1 6510628990 図書
Naród, patriotyzm, internacjonalizm / Jerzy J. Wiatr Wyd. 3. popr. i uzup Warszawa : Ksiązka i Wiedza Wiatr, Jerzy J. Nationalism and socialism. Nationalism -- Poland P:2211:41 6510628099 図書
Odpowiedzialność odszkodowawcza : funkcje, rodzaje, granice / Witold Warkałło Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Warkałło, Witold Liability. Compensation Ia:3006:1 6510629006 図書
Prawo, państwo, konstytucja / Franciszek Ryszka Warszawa : Książka i Wiedza Ryszka, Franciszek Political science -- History P:2201:138 6510628107 図書
Spory ze stosunku pracy / Jan Jończyk Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Jończyk, Jan. Instytut Nauk Prawnych (Polska Akademia Nauk) Labor disputes -- Poland Ia:2204:9 6510628115 図書
Sztuka wymowy sądowej / Roman Łyczywek, Olgierd Missuna Warszawa : Wydawn. Prawnicze Łyczywek, Roman. Missuna, Olgierd Forensic orations P:4501:20 6510628123 図書
Konwencja berneńska a polskie prawo autorskie / Jan Błeszyński Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Błeszyński, Jan Copyright -- Poland -- Congresses. Copyright International -- Congresses 8301015500 A:4604:8 6510628131 図書
Rzymskie prawo prywatne : zarys wykładu / Wacław Osuchowski ; pod redakcją Wiesława Litewskiego i Janusza Sondla [Wyd. 2] Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Osuchowski, Wacław. Litewski, Wiesław. Sondel, Janusz Roman law 8301025557 P:4203:21 6510629022 図書
Wkłady gruntowe w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych : zagadnienia prawne / Henryk Skiba Warszawa : Wydawn. Prawnicze Skiba, Henryk. Instytut Nauk Prawnych (Polska Akademia Nauk) Agriculture Cooperative -- Law and legislation -- Poland Ia:0580:3 6510628149 図書
Zaopatrzenie emerytalne rolników indywidualnych w PRL / Andrzej Bierć Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; Wydawn. Polskiej Akademii Nauk Bierć, Andrzej. Instytut Państwa i Prawa (Polska Akademia Nauk) Farmers -- Pensions -- Law and legislation -- Poland 8304001462 Ia:0579:1 6510628156 図書
Sejm a rząd w Polsce Ludowej / Kazimierz Nowak Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Nowak, Kazimierz FREE:Polska. Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. jhpk. FREE:Polska -- polityka i rządy -- 1945-1981. jhpk Ia:2701:2 6510629048 図書
Przedsiębiorstwo państwowe : podstawy prawne organizacji i zasady działalności : zbiór przepisów / [zbiór opracowany pod kierunkiem zespołu konsultantów w składzie, Ludwik Bar, Wacław Goronowski, Lechosław Stępniak] Warszawa : Wydawn. Prawnicze Poland. Bar, Ludwik. Goronowski, Wacław. Stępniak, Lechosław Government business enterprises -- Law and legislation -- Poland 9788321901787 : pbk Ia:2602:11 6510628164 図書
Problemy prawne planowania gospodarczego / napisali Wacław Brzeziński ... [et al.] ; [redaktor, Aleksander Wolter] Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Brzeziński, Wacław. Wolter, Aleksander. Instytut Nauk Prawnych (Polska Akademia Nauk) Finance -- Poland. Regional planning -- Poland. FREE:Plan gospodarczy -- Polska. jhpk A:1602:44 6510629741 図書
Doktryny prawne imperializmu / Grzegorz Leopold Seidler Wyd. 3 popr. i uzup Lublin : Wydawn. Lubelskie Seidler, Grzegorz Leopold Jurisprudence 8322200358 P:6102:58 6510628180 図書
Organizacja wymiaru sprawiedliwości / Zbigniew Resich Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Resich, Zbigniew Ia:4102:8 6510629758 図書
Zjednoczenia państwowych przedsiębiorstw terenowych w systemie organów rad narodowych / Sławomir Głowacki Warszawa : Wydawn. Prawnicze Głowacki, Sławomir Government business enterprises -- Law and legislation -- Poland. Government business enterprises -- Law and legislation -- Communist countries. People's councils -- Law and legislation -- Poland. People's councils -- Law and legislation Ia:1605:1 6510629766 図書
Państwo dobrobytu : doktryna i praktyka / Sylwester Zawadzki Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Zawadzki, Sylwester State The. Social policy. Social history -- 20th century A:2117:149 6510628206 図書
Państwo dobrobytu : doktryna i praktyka / Sylwester Zawadzki Wyd. 2. popr Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Zawadzki, Sylwester State The. Social policy. Social history -- 20th century A:2117:149-2 6510628214 図書
Reglamentacja prawna przedsiębiorstw wielonarodowych / Gabriel Wujek Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Wujek, Gabriel International business enterprises -- Law and legislation 8301033924 A:1413:27 6510629790 図書
Prawo wyznaniowe / Michał Pietrzak Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Pietrzak, Michał Ecclesiastical law. Church and state. Church and state -- Poland Ia:8502:1 6510629808 図書
Prawo wyznaniowe / Michał Pietrzak Wyd. 3 Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Pietrzak, Michał Ecclesiastical law. Church and state. Ecclesiastical law -- Poland. Church and state -- Poland 8301037288 Ia:8502:1-2 6510629816 図書
Wstęp do nauk prawnych / Antoni Peretiatkowicz Wyd. 3-cie, przejrzane i popr Poznań : [Rolnicza Druk. i Księgarnia Nakładowa] Peretiatkowicz, Antoni, 1884-1956 Jurisprudence. Law -- Poland P:4101:57 6510628222 図書
Pojęcie i funkcje nadzoru w administracji / Andrzej Filipowicz Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; Wydawn. Polskiej Akademii Nauk Filipowicz, Andrzej. Instytut Państwa i Prawa (Polska Akademia Nauk) Administrative law -- Poland. Administrative agencies -- Poland. Judicial review of administrative acts -- Poland 8304018896 Ia:3001:2 6510628230 図書
Dyscyplina pracy : przepisy i komentarz : stan prawny na dzień 1 marca 1970 r. / Tadeusz Jackowski, Janina Kruszewska Warszawa : Wydawn. Prawnicze Jackowski, Tadeusz (1904-1970). Kruszewska, Janina Ia:9811:3 6510629840 図書
Z zagadnień socjalistycznego państwa i prawa : wybór z literatury krajów socjalistycznych / [wybór przygotował i opracował Emil Merz ; tłumaczyli Zygmunt Bogucki ... [et al.]] Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Merz, Emil. Bogucki, Zygmunt Law and socialism. Jurisprudence Ia:2208:2 6510628248 図書
Odpowiedzialność majątkowa pracownika wobec zakładu pracy / Maria Rafacz-Krzyżanowska Warszawa : Wydawn. Prawnicze Rafacz-Krzyżanowska, Maria Employee rules -- Poland A:2280:46 6510629857 図書
Problemy metodologiczne nauki prawa / Kazimierz Opałek Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Opałek, Kazimierz Law -- Methodology. Jurisprudence P:0109:182 6510628255 図書
Prawo i polityka / [Komitet Redakcyjny Księgi, Artur Bodnar, Jerzy J. Wiatr, Jerzy Wroblewski] Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Bodnar, Artur. Wiatr, Jerzy J.. Wróblewski, Jerzy Opałek Kazimierz. Law and politics. Jurisprudence. FREE:Opałek Kazimierz. FREE:Idee polityczne -- historia. jhpk. FREE:Prawo -- filozofia. jhpk. FREE:Prawo -- metodologia. jhpk. FREE:Państwo i prawo. jhpk 8301088036 P:4401:34 6510630707 図書
Państwowe prawo wyznaniowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej : wybór tekstów źródłowych (według stanu z dnia l kwietnia 1977 r.) / zebrał Marian Fąka Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej Fąka, Marian. Akademia Teologii Katolickiej (Warsaw, Poland) Freedom of religion -- Poland Ia:4409:1 6510629865 図書
Prestiż prawa / Adam Podgórecki Warszawa : Ksiąźka i Wiedza Podgórecki, Adam Rule of law -- Poland. Law and socialism. FREE:Socjologia prawa -- Polska. jhpk Ia:4002:18 6510628263 図書
Socjologia prawa / Adam Podgórecki Warszawa : Wiedza Powszechna Podgórecki, Adam Sociological jurisprudence P:4104:115 6510628271 図書
Zagadnienia prawne rolnictwa : materiały konferencji naukowej, odbytej w dniach 11 i 12 października 1968 r. w Sadkach / pod redakcją Józefa Paliwody Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawn. Polskiej Akademii Nauk Paliwody, Józefa. Instytut Nauk Prawnych (Polska Akademia Nauk) Agricultural laws and legislation -- Poland Ia:0580:6 6510629873 図書
Poglądy społeczeństwa polskiego na moralność i prawo : wybrane problemy / Adam Podgórecki ... [et al.] Warszawa : Książkai i Wiedza Podgórecki, Adam Sociological jurisprudence. Law and ethics. Public opinion polls Ia:0204:8 6510628289 図書
Prawo rolne / Jan Selwa, Andrzej Stelmachowski Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Selwa, Jan. Stelmachowski, Andrzej Agricultural laws and legislation -- Poland Ia:0580:7 6510629881 図書
Polityka rolna w PRL / Konrad Bajan Wyd. 3., zmienione Warszawa : Państwowe Wydawn. Ekonomiczne Bajan, Konrad Agriculture and state -- Poland 8320803683 Ia:0502:7 6510628297 図書
Nowe ustawodawstwo rolne : stan prawny na dzień 1 stycznia 1986 r. / Stanisław Jezierski ... [et al.] ; pod redakcją Józefa Rostkowskiego Warszawa : Wydawn. Prawnicze Jezierski, Stanisław. Rostkowski, Józef Land use -- Law and legislation -- Poland. Agricultural laws and legislation -- Poland 8321902529 Ia:0580:8 6510629899 図書
Socjotechnika : style działania / pod redakcją Adama Podgóreckiego Warszawa : Książka i Wiedza Podgórecki, Adam Sociology. Social policy. FREE:Inżynieria społeczna. jhpk P:8199:15 6510628305 図書
Stosunek prawa pracy do prawa administracyjnego / Tadeusz Zieliński Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Zieliński, Tadeusz Labor laws and legislation -- Poland. Administrative law -- Poland Ia:2280:7 6510629055 図書
Problematyka rozwodów w świetle badań / Wanda Stojanowska Warszawa : Wydawn. Prawnicze Stojanowska, Wanda Divorce -- Law and legislation -- Poland Ia:4405:1 6510629907 図書
Zarys kryminologii ogólnej / Leszek Lernell Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Lernell, Leszek Criminology Ia:2114:2 6510628321 図書