東京大学社会科学研究所所蔵特殊コレクション一覧 (試行)

社会科学研究所所蔵特殊資料

ポーランド法コレクション


全国でも有数のポーランド法律関係のコレクションです。東海大学元教授・鈴木輝二氏の蒐集した資料の一部も含んでいます。

から

タイトル関連情報 出版者 編著者 件名等 ISBN 巻次 年次 請求記号 資料ID 図雑区分
Administracja gospodarcza w PRL / Zygmunt Rybicki Wyd. 4 Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Rybicki, Zygmunt Poland -- Economic policy. Administrative law -- Poland Ia:1680:4 6510628875 図書
Dyskusja o polityce rolnej PRL : praca zbiorowa / pod redakcją Jerzego Rasińskiego ; zespół autorów B. Bodasiński ... [et al.] Warszawa : Państwowe Wydawn. Rolnicze i Leśne Rasiński, Jerzy. Bodasiński, Bolesław Agriculture -- Economic aspects -- Poland. Poland -- Economic policy -- 1945-1981 cz. 2 Ia:0502:9 6510631812 図書
Ustrój polityczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej / Stanisław Gebethner Wyd. 1 Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza Gebethner, Stanisław, jurist Poland -- Politics and government -- 1945-. Poland -- Economic conditions -- 1945-. Poland -- Constitutional law. FREE:Praktyka życia politycznego -- Polska -- 1945-1990. jhpk. FREE:Polska -- 1944-1989. FREE:Polska -- polityka i rządy -- 1945-1990. jhpk Ia:2501:8 6510627554 図書
Własność : gospodarka a prawo : studia o marksistowskiej teorii własności / praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Kozyra-Kowalskiego Wyd. 1 Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe Kozyr-Kowalski, Stanisław Property. Socialist property P:0308:78 6510629063 図書
Kodeks pracy : przepisy wprowadza jace oraz przepisy wykonawcze i związkowe / [redaktor Izabela Lewandowska] Warszawa : Wydawn. Prawnicze Poland. Lewandowska, Izabela Labor laws and legislation -- Poland Ia:9811:2 6510629832 図書
Administracyjnoprawne instytucje planowania / Kazimierz Strzyczkowski Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Strzyczkowski, Kazimierz 832300577X Ia:3002:6 6510629915 図書
Struktura społeczna w doświadczeniu jednostki : studium z socjologii współczesnego społeczeństwa polskiego / Winicjusz Narojek Wyd. 1 Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy Narojek, Winicjusz Social change -- Poland. Social structure -- Poland. Poland -- Social conditions. FREE:Struktura społeczna -- Polska -- 1970-2000. jhpk. FREE:Jednostka i społeczeństwo -- Polska. jhpk 8306008510 Ia:0204:7 6510627133 図書
Prawo gospodarcze / Jerzy Wiszniewski Wyd. 1 Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe Wiszniewski, Jerzy Industrial laws and legislation -- Poland. Trade regulation -- Poland. Poland -- Economic policy -- 1966-1980. Industrial management -- Poland 8301038470 A:1680:6 6510630152 図書
Prawo reformy gospodarczej, drugi etap : zbiór przepisów / [wyboru aktów prawnych dokonali Mirosław Nocuń, Narcyz Szymański ; redaktor, Tadeusz Libera] Wyd. 1 Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych Nocuń, Mirosław. Szymański, Narcyz. Libera, Tadeusz. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych (Poland) Industrial laws and legislation -- Poland. Poland -- Economic policy -- 1981-1990 8320207835 , 9788320207835 pbk. Ia:1680:5 6510628917 図書
Rola i funkcje Sejmowej Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów w procesie budżetowym / Bogumił Brzeziński Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Brzeziński, Bogumił Budget -- Law and legislation -- Poland. Poland. Sejm -- Powers and duties. Budget -- Law and legislation -- Europe Eastern Ia:1706:1 6510630285 図書
IX Nadzwyczajny Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (14-20 lipca 1981 r.) : podstawowe dokumenty i materiały Warszawa : Książka i Wiedza Polska Zjednoczona Partia Robotnicza Ia:2904:7 6510631416 図書
Kierunki reformy gospodarczej : projekt : projekty ustaw o przedsiębiorstwach państwowych, o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego / [Komisja do Spraw Reformy Gospodarczej] Wyd. 1 Warszawa : Książka i Wiedza Poland. Komisja do Spraw Reformy Gospodarczej Government business enterprises -- Law and legislation -- Poland. Management -- Employee participation -- Law and legislation -- Poland Ia:9802:5 6510629113 図書
Teoretyczne i praktyczne problemy przedsiębiorczości : doświadczenia polskiej reformy gospodarczej : materiały VI Szkoły Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Karpacz, 15-21 kwietnia 1985 r. / [redakcja naukowa Tomasz Afeltowicz i Leon Olszewski ; redaktor wydawnictwa Anna Rompolt] Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Szkoła Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (6th : 1985 : Karpacz, Poland). Afeltowicz, Tomasz. Olszewski, Leon. Rompolt, Anna. Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta Poland -- Economic policy -- 1981-1990 -- Congresses. Industrial management -- Poland -- Congresses Ia:1502:6:1985 6510631283 図書
Prawo samorządu robotniczego / Marian Błażejczyk Wyd. 2, popr. i uzup. / opracowano według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 1971 r Warszawa : Wydawn. Związkowe CRZZ Błażejczyk, Marian Works councils -- Poland -- Law and legislation Ia:2280:5 6510627968 図書
O zawodowy ustrój państwa i nowoczesne podstawy jego sprawności : solidaryzm, elityzm / Tadeusz Dzieduszycki Warszawa : Nakładem Księgarni F. Hoesicka Dzieduszycki, Tadeusz, 1896- Ia:2602:21 6510606533 図書
Ustawy karne PRL : komentarz / Jerzy Bafia, Leo Hochberg, Mieczysław Siewierski Warszawa : Wydawn. Prawnicze Bafia, Jerzy. Hochberg, Leo. Siewierski, Mieczysław Criminal law -- Poland Ia:4203:12 6510606541 図書
Ustawa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej / Stefan Rozmaryn Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Rozmaryn, Stefan Legislative power -- Poland. Rule of law -- Poland Ia:4002:24 6510606558 図書
Przed polskim prokuratorem : dokumenty i komentarze / Jerzy Sawicki [Wyd. 3, uzup.] Warszawa : Iskry Sawicki, Jerzy Warsaw Ia:6511:2 6510606566 図書
Prawo rolne / Henryk Świątkowski Łódż : Państwowe Wydawn. Naukowe Świątkowski, Henryk Ia:0580:10 6510606574 図書
Postępowanie cywilne w zarysie / Władysław Siedlecki Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Siedlecki, Władysław Ia:4904:3 6510606582 図書
Zarys prawa państwowego : Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz niektórych państw obcych / Kazimierz Biskupski Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Biskupski, Kazimierz Constitutional law -- Poland. Constitutional law A:2602:123 6510606590 図書
Prawo rzymskie / Kazimierz Kolańczyk Wyd. 2 poprawione Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Kolańczyk, Kazimierz Roman law P:4203:22 6510606608 図書
Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz / S. Breyer ... [et al.] ; praca zbiorowa pod redakcją Bronisława Dobrzańskiego i Jerzego Ignatowicza Wyd. 2 Warszawa : Wydawn. Prawnicze Breyer, Stefan. Dobrzański, Bronisław. Ignatowicz, Jerzy Domestic relations -- Poland. Guardian and ward -- Poland Ia:4404:11 6510606616 図書
Kodeks karny : komentarz / Jerzy Bafia, Kryspin Mioduski, Mieczysław Siewierski [Wyd. 2] Warszawa : Wydawn. Prawnicze Bafia, Jerzy. Mioduski, Kryspin. Siewierski, Mieczysław Criminal law -- Poland Ia:4203:13 6510606624 図書
Kodeks cywilny : komentarz / opracowali, Franciszek Błahuta ... [et al.] Warszawa : Wydawn. Prawnicze Błahuta, Franciszek Civil law -- Poland 1 Ia:4302:13:1 6510606640 図書
Kodeks cywilny : komentarz / opracowali, Franciszek Błahuta ... [et al.] Warszawa : Wydawn. Prawnicze Błahuta, Franciszek Civil law -- Poland 2 Ia:4302:13:2 6510606657 図書
Kodeks cywilny : komentarz / opracowali, Franciszek Błahuta ... [et al.] Warszawa : Wydawn. Prawnicze Błahuta, Franciszek Civil law -- Poland 3 Ia:4302:13:3 6510606665 図書
Instytucje ogólne / redaktor tomu Marian Weralski Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawn. Polskiej Akademii Nauk Weralski, Marian. Instytut Państwa i Prawa (Polska Akademia Nauk) Ia:1780:2:1 6510606707 図書
Instytucje budżetowe / redaktor tomu Marian Weralski Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawn. Polskiej Akademii Nauk Weralski, Marian. Instytut Państwa i Prawa (Polska Akademia Nauk) 8304011093 cz. 1 Ia:1780:2:2 6510606715 図書
Polskie prawo państwowe / [skryptu opracowali Stanisław Gebethner ... [et al.]] Warszawa : Uniwersytet Warszawski, Dział Wydawnictw Gebethner, Stanisław, jurist cz. 2 Ia:2602:22 6510606731 図書
Konstytucja styczniowa i ordynacja wyborcza / Czesław Znamierowski Warszawa : Nasza Księgarnia Znamierowski, Czesław, 1888-1967 Ia:2602:23 6510606749 図書
Kodeks cywilny królestwa polskiego : prawo o małżenstwie Warszawie : S. Orgelbrand Civil law -- Poland. Persons. Marriage law -- Poland Ia:4302:14 6510606756 図書
Kodeks karny z komentarzem / Igor Andrejew, Witold Świda, Władysław Wolter Warszawa : Wydawn. Prawnicze Andrejew, Igor. Świda, Witold. Wolter, Władysław Criminal law -- Poland Ia:4203:14 6510606764 図書
Prawo karne materialne / Kazimierz Buchała Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Buchała, Kazimierz Criminal law -- Poland 8301020407 Ia:4502:9 6510606772 図書
O postępowaniu w sprawach niespornych w zastósowaniu dla Galicyi / przez Juliana Tałasiewicza Wyd. 2gie przerob., tekstem ustaw i wzorami praktycznemi zaopatrzone Tarnowie : Nakładem autora, drukiem J.Styrny Tałasiewicz, Juliana Ia:4404:13 6510606780 図書
Zbiór urządzeń i przepisów dotyczących wykonania prawa hypotecznego Warszawa : Drukarni Kommissyi Rządowéj Sprawiedliwości Ia:4303:1 6510606798 図書
Grupy nacisku w strukturze politycznej kapitalizmu / Stanisław Ehrlich Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Ehrlich, Stanisław Pressure groups A:0205:41:pol.ed 6510626978 図書
Władza i interesy : studium struktury politycznej kapitalizmu / Stanisław Ehrlich Wyd. 2, poprawione Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Ehrlich, Stanisław Representative government and representation. Pressure groups P:2408:7 6510626986 図書
Współczesna teoria i socjologia prawa w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej / Kazimierz Opałek i Jerzy Wróblewski Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Opałek, Kazimierz. Wróblewski, Jerzy Sociological jurisprudence -- United States. FREE:Prawo -- filozofia. jhpk. FREE:Socjologia prawa -- Stany Zjednoczone. jhpk Ca:0206:8 6510626994 図書
Ławnicy : rezultaty badań empirycznych / praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Siemaszki ; [autorzy Jan Brol ... et al.] Warszawa : Oficyna Naukowa Siemaszko, Andrzej. Brol, Jan. Instytut Wymiaru Sprawiedliwości Lay judges -- Poland 8385505210 Ia:4108:1 6510627018 図書
Mao Tse-tung : an ideological and psychological portrait / Fedor Burlatsky ; [translated from the Russian by David Skvirsky] Moscow : Progress Publishers Burlat︠s︡kiĭ, F. M.. Skvirsky, David Mao Zedong 1893-1976. Heads of state -- China -- Biography. Zhongguo gong chan dang. China -- Politics and government -- 1949-1976 Ka:0151:15 6510627034 図書
Katyn : a triumph of evil / Louis FitzGibbon Dun Laoghaire : Anna Livia Books FitzGibbon, Louis, 1925- Katyn Massacre Katynʹ Russia 1940 Ia:6501:3 6510627059 図書
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : projekt Warszawa : Universitas Zawadzki, Sylwester. Uniwersytet Warszawski. Wydział Prawa i Administracji Constitutional law -- Poland. Constitutional amendments -- Poland Ia:9804:1 6510627075 図書
Dyskusje konstytucyjne / Piotr Winczorek Warszawa : Liber Winczorek, Piotr 839038468X Ia:2602:5 6510627091 図書
Sądownictwo administracyjne w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej / Mirosław Wyrzykowski Warszawa : Wydawn. Prawnicze Wyrzykowski, Mirosław Administrative procedure -- Poland. Administrative courts -- Poland 832190162X Ia:4179:1 6510627109 図書
Mała konstytucja w procesie przemian ustrojowych w Polsce / redaktor naukowy Maria Kruk Warszawa : Wydawn. Sejmowe Kruk, Maria Constitutional law -- Poland. Constitutional history -- Poland 8370590705 Ia:2602:6 6510627117 図書
Liberalizm po komunizmie / Jerzy Szacki Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak : Fundacja im. Stefana Batorego Szacki, Jerzy Liberalism -- Poland. Post-communism -- Poland. Poland -- Politics and government -- 1989-. Poland -- Politics and government -- 1980-1989 8370063640 Ia:2408:2 6510627125 図書
Prawo muzułmańskie : struktura i podstawowe instytucje / [редакционная коллеия, Л.Р. Сюкияйнен (ответственный редактор), В.Е. Чиркин, Ю.А. Юдин ; z języka rosyjskiego tłumaczył Kazimierz Piasecki] Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Si︠u︡kii︠a︡ĭnen, L. R.. Chirkin, Veniamin Evgenʹevich. I︠U︡din, I︠U︡. A. (I︠U︡riĭ Adolʹfovich). Piasecki, Kazimierz Islamic law. FREE:Prawo islamskie. jhpk 8301086718 A:4007:1 6510627141 図書
Parlament a rząd w Republice Federalnej Niemiec / Leszek Garlicki Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Garlicki, Leszek. Instytut Państwa i Prawa (Polska Akademia Nauk) Germany Ga:2702:16 6510627158 図書
Prawo wyborcze : Sejm : Senat : stan prawny 6 sierpnia 1993 r. / opracował Andrzej Sylwestrzak Gdańsk : Info-Trade Poland. Sylwestrzak, Andrzej Poland. Sejm -- Elections. Poland. Senat -- Elections. Election law -- Poland Ia:2880:1 6510627174 図書
Typologia postaw wobec sądu : w świetle badań empiryczynych / Maria Borucka-Arctowa, Janina Czapska, Krystyna Daniel Kraków : Uniwersytet Jagielloński Borucka-Arctowa, Maria. Czapska, Janina. Daniel, Krystyna Ia:4102:4 6510627182 図書
Prawo socjalistyczne : współczesne problemy teoretyczne / pod redakcją Henryka Rota Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Rot, Henryk. Instytut Państwa i Prawa (Polska Akademia Nauk) Law and socialism. Law -- Communist countries 8304030152 P:4208:20 6510627190 図書
Decyzja jednostki nadrzędnej jako źródło zobowiązań w obrocie uspołecznionym / Jan Grabowski Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Grabowski, Jan Government business enterprises -- Poland P:4101:140 6510627224 図書
Parlament v Republiki Francuskiej / Jerzy Stembrowicz Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Stembrowicz, Jerzy (1919-1989) FREE:Francja. Parlement. FREE:Legislacja -- Francja. jhpk Fa:0105:110 6510627232 図書
Zasady demokracji burżuazyjnej i ich zastosowanie / Marek Sobolewski Warszawa : Paânstwowe Wydawn. Naukowe Sobolewski, Marek Democracy. Constitutional history P:2505:202 6510627240 図書
Historia ustroju polski / Ryszard Łaszewski, Stanisław Salmonowicz Toruń : Dom Organizatora Łaszewski, Ryszard. Salmonowicz, Stanisław Poland -- Politics and government 8386850531 Ia:0105:20 6510627257 図書
Prawo wewnętrzne nierzymskokatolickich kościołów i wyznań w PRL / Wiktor Wysoczański Warszawa : Zakład Wydawniczy Odrodzenie Wysoczański, Wiktor Ecclesiastical law -- Poland Ia:4402:2 6510627265 図書
O społecznym działaniu prawa / Maria Borucka-Arctowa Warszawa : Pánstwowe Wydawn. Naukowe Borucka-Arctowa, Maria Sociological jurisprudence P:4104:114 6510627273 図書
Dzieje prawa : opowieść, refleksje, rozważania / Stefan Grzybowski Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawn. Grzybowski, Stefan FREE:Prawo -- historia. jhpk 8304007037 A:4001:15 6510627281 図書
Prawo administracja gospodarka : księga ku czci profesora Ludwika Bara / [redakcja Janusz Łętowski, Jan P. Pruszyński] Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawn. Polskiej Akademii Nauk Bar, Ludwik. Łętowski, Janusz. Pruszyński, Jan P.. Instytut Państwa i Prawa (Polska Akademia Nauk) Administrative law -- Poland. Poland -- Economic policy -- 1966-1980 8321724914 P:2601:50 6510627299 図書
Polskie prawo finansowe / Marian Weralski Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Weralski, Marian Finance Public -- Law and legislation -- Poland Ia:1780:1 6510627307 図書
Stosunki własnościowe przedsiębiorstw państwowych : studium z prawa polskiego / Marek Madey Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Madey, Marek Government ownership -- Poland. Government ownership -- Law and legislation -- Poland Ia:3011:1 6510627349 図書
Rząd w państwie socjalistycznym / Marian Grzybowski Warszawa : Książka i Wiedza Grzybowski, Marian Poland -- Politics and government -- 1945-1980 A:3001:7 6510627356 図書
Czym jest, a czym nie jest Konstytucja PRL : zarys popularny / Kazimierz Gościniak Warszawa : Wiedza Powszechna Gościniak, Kazimierz Constitutional law -- Poland Ia:2602:7 6510627364 図書
Notarjat i hipoteka : prawo spadkowe, prawo hipoteczne, ustawodawstwo z okresu wojny, pytania do aktów, schematy aktów : odczyty w Związky pracowników notarjatu i hipoteki / Marjan Kurman Warszawa : Nakładem Księgarni F. Hoesicka Kurman, Marian Ia:4404:15 6510627372 図書
Wstęp do prawoznawstwa / Adam Łopatka Wyd. 2ie, poprawione Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Łopatka, Adam Jurisprudence. Jurisprudence -- Poland A:4002:63 6510627380 図書
Prawo administracyjne : materiały do nauczania / [Jan Boć ... [et al.]] Wrocław : Kolonia Boć, Jan Administrative law -- Poland. FREE:Prawo administracyjne -- podręczniki. jhpk Ia:9805:2 6510628552 図書
Szkice z dziejów ustroju i prawa : poświęcone pamięci Ireny Malinowskiej-Kwiatkowskiej / pod redakcją Marcina Kwietnia i Mariana Małeckiego Kraków : Wydawn. Uniwersytetu Jagiellońskiego Malinowska, Irena. Kwiecień, Marcin. Małecki, Marian Law -- Poland -- History. Justice Administration of -- Poland -- History. Law -- History. Justice Administration of -- History 8323310475 P:4601:15 6510627398 図書
Ogólna teoria prawa a marksizm / J.B. Paszukanis ; [tłumaczyła z języka rosyjskiego Ludwika Lisiakiewicz] Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Pashukanis, Evgeniĭ Bronislavovich, 1891-1938?. Lisiakiewicz, Ludwika Law and socialism. Law and politics 8301061251 P:4208:22 6510627406 図書
Prawo natury jako ideologia antyfeudalna / Maria Borucka-Arctowa Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Borucka-Arctowa, Maria Natural law P:4206:34 6510627414 図書
Informator : instytutu ekonomiki handlu zagranicznego / [opracował zespół w składzie Shanisław Kaczmarczyk, Eugeniusz Kos, Zbigniew Rudasz] Sopot : Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiki Transportu Kaczmarczyk, Shanisław. Kos, Eugeniusz. Rudasz, Zbigniew Ia:8405:1 6510628560 図書
Zagadnienia teorii prawa i teorii polityki / Kazimierz Opałek Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Opałek, Kazimierz State The. Law -- Philosophy. Law -- Political aspects. Constitutional law -- Poland 8301042249 Ia:4002:16-1 6510627422 図書
Prawo ubezpieczeń gospodarczych / Andrzej Wąsiewicz, Zygmunt K. Nowakowski Wyd. 2 zmienione Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Wąsiewicz, Andrzej. Nowakowski, Zygmunt Konrad Insurance law -- Poland 830103159X Ia:1380:1 6510628578 図書
Zagadnienia teorii prawa i teorii polityki / Kazimierz Opałek [Wyd. 2] Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Opałek, Kazimierz State The. Law -- Philosophy. Law -- Political aspects. Constitutional law -- Poland 8301061715 Ia:4002:16-2 6510627430 図書
Sprzedaż : dostawa w obrocie uspołecznionym : komentarz, według stanu prawnego no dzień 30. VI. 1974 r. / Władysław Bagiński, Bronisław Słotwiński, Jan Sokołowski Warszawa : Wydawn. Prawnicze Bagiński, Władysław. Słotwiński, Bronisław. Sokołowski, Jan Delivery of goods. Sales -- Poland Ia:1680:2 6510628586 図書
Rzymskie korzenie współczesnego prawa cywilnego / Witold Wołodkiewicz Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Wołodkiewicz, Witold Law -- Poland -- Roman influences. Roman law -- Influence Ia:4001:3 6510627471 図書
Rady narodowe : ustrój i działalność : teksty i wyjaśnienia / T. Bocheński, S. Gebert, J. Starościak Warszawa : Wydawn. Prawnicze Bocheński, Tadeusz. Gebert, S.. Starościak, J. Ia:2702:2 6510627489 図書
Historia prawa / Bogdan Lesiński, Władysław Rozwadowski [Wyd. 2] Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Lesiński, Bogdan. Rozwadowski, Władysław Law -- History. Roman law -- History 8301015780 Ia:4001:4-2 6510627497 図書
Ustawodawstwo dewizowe : według stanu prawnego na dzień 1 maja 1969 r. / Zbigniew Bidziński, Konrad Sosnowski Wyd. 4 Warszawa : Wydawn. Prawnicze Bidziński, Zbigniew. Sosnowski, Konrad Foreign exchange -- Law and legislation -- Poland Ia:9809:1 6510628602 図書
Historia prawa / Bogdan Lesiński, Władysław Rozwadowski Wyd. 3 zmienione Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Lesiński, Bogdan. Rozwadowski, Władysław Law -- History. Roman law -- History 8301015780 Ia:4001:4-3 6510627505 図書
Zarys systemu prawnego górnictwa / Antoni Agopszowicz Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Agopszowicz, Antoni Mining law -- Poland Ia:0880:1 6510628610 図書
Państwo, prawo, obywatel : zbiór studiów dla uczczenia 60-lecia urodzin i 40-lecia pracy naukowej profesora Adama Łopatki / [redakcja i słowo wstępne Janusz Łętowski i Wojciech Sokolewicz] Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawn. Polskiej Akademii Nauk Łopatka, Adam. Łętowski, Janusz. Sokolewicz, Wojciech. Instytut Państwa i Prawa (Polska Akademia Nauk) Constitutional law. State The. Human rights. Civil rights. Law -- Philosophy 8304030616 P:2301:274 6510627513 図書
Zarys prawa międzynarodowego prywatnego / Bronisław Walaszek, Mieczysław Sośniak Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Walaszek, Bronisław. Sośniak, Mieczysław Conflict of laws -- Poland P:4701:30 6510627521 図書
Społeczeństwo, władza, państwo w latach 1918-1939 / Joachim Benyskiewicz Zielona Góra : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego Benyskiewicz, Joachim Poland -- History -- 1918-1945 Ia:0102:27 6510628628 図書
Świadomość sierpnia 1980 / Ryszard Botwina Warszawa : Studencka Oficyna Wydawnicza ZSP Almapress Botwina, Ryszard Poland -- Politics and government -- 1980-1989. Labor unions -- Poland 8370200303 Ia:2204:10 6510628636 図書
Postępowanie o ubezwłasnowolnienie / Kazimierz Lubiński Warszawa : Wydawn. Prawnicze Lubiński, Kazimierz Insanity. Capacity and disability -- Poland 8321900046 Ia:4904:2 6510628644 図書
Wstęp do nauki o państwie i prawie / Stanisław Ehrlich Wyd. 3-ie popr. Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Ehrlich, Stanisław Law -- Philosophy. Political science -- History. Communist state 8301000538 P:4101:141 6510627539 図書
Administracyjno-prawne zagadnienia gospodarki planowej / Zygmunt Rybicki Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Rybicki, Zygmunt Poland -- Economic policy. Administrative law -- Poland Ia:0105:21 6510628651 図書
Prawa i wolności obywatelskie w państwach kapitalistycznych : praca zbiorowa / pod redakcją Witolda M. Góralskiego Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Góralski, Witold M.. Instytut Badania Współczesnych Problemów Kapitalizmu Civil rights. Constitutional law 8301005971 A:4302:7 6510627562 図書
O nauce, prawie i moralności : pisma wybrane / Leon Petrażycki ; wyboru dokonali Jerzy Licki i Andrzej Kojder Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Petrażycki, Leon, 1867-1931. Licki, Jerzy, d. 1981. Kojder, Andrzej Methodology. Law. Ethics. Philosophy 8301052570 P:2404:16 6510628669 図書
Konstytucje europejskich państw socjalistycznych / zbiór tekstów pod redakcją Andrzeja Burdy Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawn. Polskiej Akademii Nauk Burda, Andrzej Constitutions A:9804:4 6510627570 図書
Teoria państwa i prawa / Jerzy Kowalski, Wojciech Lamentowicz, Piotr Winczorek [Wyd. 3] Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe Kowalski, Jerzy, prof. nadzw. dr hab. Lamentowicz, Wojciech. Winczorek, Piotr State The. Law -- Philosophy. Law and socialism. Sociological jurisprudence 8301030674 P:2302:208 6510628677 図書
Sytuacja prawna młodzieży w PRL / Adam Lawina, Anna Wasilewska Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza Lawina, Adam. Wasilewska, Anna Children -- Legal status laws etc. -- Poland Ia:2118:4 6510628685 図書
Kontrola parlamentarna w PRL / Antoni Konaszyc Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawn. Polskiej Akademii Nauk Konaszyc, Antoni Ia:2702:3 6510627588 図書
Z teorii i praktyki demokracji socjalistycznej : wybór artykułów / Sylwester Zawadzki Warszawa : Książka i Wiedza Zawadzki, Sylwester Communist state. Poland -- Politics and government -- 1945-1980 Ia:2308:2 6510628701 図書
Jak dobierać pracowników / Julian Nadolski Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ Nadolski, Julian Employee selection -- Poland. Employee selection Ia:2208:3 6510629725 図書
Czas pracy i jego skracanie : etapy-metody-efekty / Helena Strzemińska Warszawa : Państwowe Wydawn. Ekonomiczne Strzemińska, Helena Work measurement. Production standards. Industrial efficiency. FREE:Godziny pracy. jhpk Ia:2202:1 6510629733 図書
Rady narodowe, administracja, samorząd : podstawowe zagadnienia : praca zbiorowa / pod redakcją Edwarda Urypod Rzeszów : [Krajowa Agencja Wydawnicza] Ura, Edward FREE:Administracja lokalna -- Polska -- 1945-1990. jhpk. FREE:Samorząd lokalny -- Polska -- 1945-1990. jhpk 8303014854 Ia:2602:8 6510627596 図書
Rozprawa w kolegium I instancji do spraw wykroczeń / Stanisław Stachowiak Warszawa : Wydawn. Prawnicze Stachowiak, Stanisław Contraventions 8321901158 Ia:2702:4 6510628727 図書
Urzędnik państwowy : ustawa o pracownikach urzędów państwowych oraz przepisy wykonawcze : stan prawny na dzień 1 pażdziernika 1985 r [Wyd. 2., popr. i uzup.] Warszawa : Wydawn. Prawnicze Civil service -- Poland 8321903096 Ia:3011:2 6510628735 図書